Alimentare cu apă potabilă a zonei Luna Şes şi înmagazinarea apei printr-o acumulare permanentă pentru tunurile de zăpadă
Alimentare cu apă potabilă a zonei Luna Şes şi înmagazinarea apei printr-o acumulare permanentă pentru tunurile de zăpadă

Program de finanțare: Programul Național de Dezvoltare Locală

Contract de finanțare:  nr. 4143/11.12.2017

Durată contract de finanțare: 6 ani

Valoare totală a investiției: 2.905.255,00 lei, din care:

Valoarea finanțării din PNDL: 2.486.350 lei

 

Beneficiar: Județul Satu Mare

Partener: Orașul Negrești Oaș

 

Obiective: 

 

Lucrarea „Alimentare cu apă potabilă a zonei Luna Șes și înmagazinarea apei printr-o acumulare permanentă pentru tunurile de zăpadă” este parte integrantă din proiectul judeţului Satu Mare „Dezvoltarea zonei turistice Luna Şes”, care are ca scop dezvoltarea unei staţiuni montane de iarnă- vară (pentru practicarea sporturilor de iarnă şi activităţilor de agrement) şi, în acelaşi timp, valorificarea potenţialului turistic al zonei Oaş (cultură, tradiţii, folclor, peisaj).

Proiectul este derulat în comun de către Judeţul Satu Mare şi Oraşul Negreşti Oaş.

Zona turistică Luna Șes este inclusă în Anexa 1 - LISTA zonelor identificate pentru dezvoltarea domeniului schiului şi practicarea altor sporturi de iarnă, cuprinse în cadrul Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România", program aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificările și completările ulterioare, iar localitatea Negrești Oaș a fost atestată ca stațiune turistică de interes local, prin Hotărârea Guvernului României nr. 58 din 16 februarie 2017 pentru aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional sau local şi pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice.

 

     În cadrul acestui proiect este în derulare lucrarea „Dezvoltarea turismului în zona turistică Luna Șes, județul Satu Mare - Montarea instalaţiei de transport pe cablu CD 4 Luna Şes şi Amenajare pârtie de schi şi sistem de înzăpezire al pârtiei - Luna Şes”, finanțată tot prin PNDL, având stadiul fizic de execuție de 92%, cu finalizare preconizată pentru anul 2021.

     Lucrările de „Alimentare cu apă potabilă a zonei Luna Șes și înmagazinarea apei printr-o acumulare permanentă pentru tunurile de zăpadă” sunt corelate cu lucrările de amenajare a pârtiei de schi, deoarece acestea au drept scop asigurarea necesarului de apă tehnologică în vederea funcționării instalației de zăpadă artificială cu care este dotată pârtia de schi, fiind, astfel, lucrări strict necesare pentru funcționarea viitoarei stațiuni de schi.      

     Proiectul „Alimentare cu apă potabilă a zonei Luna Șes și înmagazinarea apei printr-o acumulare permanentă pentru tunurile de zăpadă” are ca scop asigurarea necesarului de apă potabilă pentru alimentarea infrastructurilor de cazare în zonă și a activităților economice aferente industriei hoteliere existente și care se va dezvolta în zonă, precum și necesarul de apă tehnologică în vederea funcționării instalației de zăpadă artificială cu care este dotată pârtia.

Proiectul constă în următoarele obiecte de investiție:

- Captarea apei de la sursă

Sursa de apă o reprezintă pârâul Valea Țiganului. Captarea apei s-a realizat la cota 664.0 mdM prin intermediul unei guri de captare de tip cămin de apă prevăzut cu sorb de sită și treaptă de decandare. Zona de amplasare a prizei de captare include, de asemenea și regularizarea albiei în zona de captare și în zona de circulație pe lângă rezervorul de acumulare. Apa captată este transportată gravitațional către rezervor, printr-o conductă îngropată din PEID, având diametrul nominal Dn200 mm.

- Rezervorul de acumulare apă potabilă si tehnologică – realizat la baza pârtiei de schi, având o capacitate de 19.000 mc și o suprafață amenajată de 1 ha;

- Stație de pompare primară

Stația de pompare primară reprezintă o construcție din beton armat hidraulic, semi-ingropată, având ca funcțiune principală asigurarea debitului și presiunii necesare instalației de producție a zăpezii pentru pârtia de schi și pentru gospodăria de apă potabilă.

- Gospodărie de apă potabilă, compusă din: stația de tratare (potabilizare) a apei, cămine de vane, conducte de distribuție a apei și bazinul de înmagazinare a apei pentru consum și stingerea incendiului.

Lucrările la obiectivul ”Alimentare cu apă potabilă a zonei Luna Şes şi înmagazinarea apei printr-o acumulare permanentă pentru tunurile de zăpadă” au fost finalizate în anul 2021.

 

 

 

20210331-122353-copy-816x376.jpg