County library
County library
  • Str. Decebal, nr.2, 440006 Satu Mare
  • Telefon: +4 0261 711 199, Fax: +4 0261 715 861
  • bibliotecasatumare@yahoo.com

Biblioteca Judeţeană este o instituție de cultură de rang județean şi totodată îndeplinește și funcția de bibliotecă municipală pentru municipiul reședință de județ. Biblioteca Județeană Satu Mare are misiunea de a servi interesele de informare, studiu, educație, lectură și recreere ale utilizatorilor din municipiul și județul Satu Mare, oferind acces liber și nediscriminatoriu la informație și cunoaștere prin bazele de date și colecțiile proprii.
În calitatea sa de bibliotecă enciclopedică, prin programele și proiectele întreprinse, contribuie la dezvoltarea dialogului multicultural și multietnic, la valorificarea patrimoniului local și asigură comunității sătmărene un cadru propice pentru informare, lectură, studiu, educație pe tot parcursul vieții și pentru socializare și recreere.