SZATMÁR MEGYEI LAKOSSÁGNYILVÁNTARTÓ HIVATAL
SZATMÁR MEGYEI LAKOSSÁGNYILVÁNTARTÓ HIVATAL

Scopul direcţiei este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege, pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor, precum şi de eliberare a documentelor. Activitatea direcţiei, se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor funcţionează în următoarea structură:
•    Serviciul Stare civilă
•    Serviciul de evidenţa a persoanelor şi Ghişeu unic