SZATMÁR MEGYEI SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁLT TANINTÉZETE
SZATMÁR MEGYEI SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁLT TANINTÉZETE
  • Str. Al. Ioan Cuza, nr. 8, 440011 Satu Mare
  • Tel: 0361410079, Fax: 0361410079
  • sc_spec_1_sm@yahoo.com 

Instituția este singura unitate scolară din județ care asigură servicii de specialitate de tip educațional terapeutic pentru copiii cu dizabilitățile : mentală (grad moderat și sever),deficiențe asociate (autism și sindromul Langdon Down). Totodată asigură asistență psihopedagogică adecvată pentru copiii cu cerințe educaționale speciale (C.E.S.) integrați în învățământul de masă prin rețeaua profesorilor de sprijin sau itineranți, consiliere pentru cadrele didactice care au în grupă/clasă copii cu C.E.S., ca și pentru familiile acestor copii.