NEGREŞTI OAŞ CITY HOSPITAL
NEGREŞTI OAŞ CITY HOSPITAL

Spitalul Orășenesc Negrești Oaș deservește, pe lângă populația orașului Negrești-Oaș și populația întregii zone Oaș respectiv, locuitori din mediul rural aferent comunelor învecinate, fiind singurul spital din nordul județului.