COUNTY CENTER FOR PRESERVATION OF TRADITION AND CULTURE
COUNTY CENTER FOR PRESERVATION OF TRADITION AND CULTURE
  • Str. Mihai Viteazu nr. 32, 440030 Satu Mare
  • Tel: +4 0361 407511, +4 0361 407512
  • cjcreatie@yahoo.com 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare este o instituție de specialitate, cu profil știinţific și metodologic, având ca obiectiv fundamental cunoașterea prin cercetare, păstrarea prin conservare și valorificarea prin modalităţi specifice de promovare a tradiției și creației cultural-artistice, a patrimoniului culturii și artei tradiționale de pe teritoriul județului Satu Mare. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare își stabilește și urmărește o strategie generală, structurându-și activitatea pe coordonatele menținerii, afirmării și perpetuării elementelor definitorii ale unei națiuni: limba, cultura în general, etnografia și folclorul.