gradi1

Direcţii

CABINETUL PREȘEDINTELUI
BIROUL RESURSE UMANE, SALARIZARE
COMPARTIMENTUL DE AUDIT INTERN
SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT
DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
1.COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE
2.COMPARTIMENTUL CONTRACTARE SERVICII SOCIALE
SERVICIUL DE COORDONARE SI COOPERARE INSTITUȚIONALĂ
1.BIROUL RELAȚIA CU MASS-MEDIA, PROTOCOL ȘI EDITAREA
MONITORULUI OFICIAL AL JUDEȚULUI
2.COMPARTIMENTUL TURISM, PROMOVAREA MEDIULUI DE AFACERI,
ACTIVITĂȚI CULTURALE
3.COMPARTIMENTUL ”CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ”
4.COMPARTIMENTUL DE MANAGEMENT AL ASISTENȚEI MEDICALE
5.COMPARTIMENTUL DE MARKETING JUDEȚEAN
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII CU CONSILIERII
1.SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS ȘI SECRETARIAT
2.COMPARTIMENTUL AUTORITATE TUTELARĂ
3.COMPARTIMENTUL RELAȚII CU CONSILIERII
4.COMPARTIMENT DE ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC ȘI PRIVAT
DIRECȚIA ECONOMICĂ
1.SERVICIU FINANCIAR CONTABIL
2.COMPARTIMENTUL CONTABILITATE
3.COMPARTIMENTUL BUGET
DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
1.COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELAȚII PUBLICE SI GESTIONAREA
DOCUMENTELOR
2.COMPARTIMENTUL NEUTRALIZARE DESEURI DE ORIGINE ANIMALA
3.SERVICIUL ADMINISTRATIV
4.COMPARTIMENTUL PSI, SITUAȚII DE URGENȚĂ
5.COMPARTIMENTUL ÎNTREȚINERE, REPARAȚII
6.COMPARTIMENTUL DESERVIRE AUTO
DIRECȚIA TEHNICĂ
1.SERVICIUL DRUMURI SI TRANSPORTURI
2.COMPARTIMENTUL TRANSPORTURI
3.COMPARTIMENTUL DRUMURI
4.SERVICIUL MANAGEMENTUL REGIONAL AL DEȘEURILOR URBANE
SI LUCRĂRI PUBLICE
DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
1.SERVICIUL AUTORIZĂRI, AVIZE, DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII,
URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI PROTECȚIA MEDIULUI
2.COMPARTIMENTUL GIS, INFORMATICĂ
DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
1.SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR
2.SERVICIUL MONITORIZARE
3.COMPARTIMENTUL MONITORIZARE
4.UNITATEA JUDEȚEANĂ PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂȚI PUBLICE
APARATUL PERMANENT DE LUCRU
gradi1