gradi1

SILVER – MITIGATING THE NEGATIVE EFFECTS OF HAIL IN SATU MARE COUNTY

Programul de finanţare: Programul Interreg V-A România-Ungaria, Axa Prioritară 5: Îmbunătățirea Prevenirii Riscurilor și Gestionării Dezastrelor, Obiectiv specific 5.1: Gestionare îmbunătățită a dezastrelor și riscurilor transfrontaliere.

Aplicant : UAT Judeţul Satu Mare (lider de proiect)

Partener: Serviciul Naţional de Meteorologie din Ungaria (Országos Meteorológiai Szolgálat)

Obiective: Crearea unui sistem județean antigrindină ce se bazează pe tehnologia generatoarelor terestre și a avertizărilor meteorologice din partea partenerului. Prin această abordare tipic transfrontalieră se pot crea condițiile protejării populației și economiei județului Satu Mare împotriva pagubelor serioase cauzate de căderile de grindină, fenomen meteorologic cu efect devastator în ultimii ani pentru mai multe localități ale județului nostru.

Valoare totală a proiectului:  1.544.205,00 euro (inclusiv TVA)

 

ANUNȚ privind achiziția serviciilor de organizare evenimente și publicitate pentru proiectul ROHU – 102 „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”

În data de 28.06.2018 s-a semnat contractul de servicii de organizare evenimente și publicitate pentru proiectul ROHU – 102 „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”

Numele furnizorului: S.C. SOLPRESS S.R.L.

Valoarea contractului: 58.095,00 lei fără TVA

Tipul achiziției: Achiziție directă

Obiectul contractului: Servicii de organizare evenimente și publicitate pentru proiectul ROHU – 102 „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county” constând în:

  • Comunicat de presă inițial la începerea proiectului
  • Articole de diseminare despre sistemul antigrindină conceput în judeţul Satu Mare
  • Conferinţă de presă inițială
  • Conferinţă ştiinţifică de diseminare
  • Conferinţă de presă de finalizare
  • Comunicat de presă la finalizarea proiectului

 

 

ANUNȚ privind furnizarea Rețelei automatizate de generatoare terestre în scopul combaterii căderilor de grindină, inclusiv proiectare, în cadrul proiectului „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102, acronim SILVER

În data de 31.08.2021 s-a semnat contractul de achiziţie publică de produse având ca obiect furnizarea Rețelei automatizate de generatoare terestre în scopul combaterii căderilor de grindină, inclusiv proiectare, în cadrul proiectului „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102, acronim SILVER, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Interreg V-A România – Ungaria.

Numele furnizorului: S.C. M SYS S.R.L.

Valoarea contractului:  2.838.055,11 lei fără TVA

Tipul achiziției: Licitație deschisă

Obiectul contractului: furnizarea Rețelei automatizate de generatoare terestre în scopul combaterii căderilor de grindină, inclusiv proiectare, în cadrul proiectului „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102, acronim SILVER

 

 

 

 

gradi1