gradi1

Proiecte de hotărâri

Selecteaza proiectele de hotarari dupa an

 

Registrul pentru evidența Proiectelor de Hotărâri pe anul 2020

 

Nr. Denumire act emitent, lună an Conținut act pe scurt Finalitate proiect Observații
1 Proiect de Hotărâre nr. 1/21.01.2020

 

Privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier județean al domnului Cozma Adrian Felician

 
2 Proiect de Hotărâre nr. 2/21.01.2020  

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnului Beseni Cristian Valer

 
3 Proiect de Hotărâre nr. 3/21.01.2020  

Privind modificarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Satu Mare aprobate prin  Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 6/2016 (din ședința de constituire)

 
4 Proiect de Hotărâre nr. 4/23.01.2020  

Privind modificarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti”  Satu Mare

 
5 Proiect de Hotărâre nr. 5/30.01.2020  

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul        de investiții „Modernizarea drumului județean DJ 195 Ardud – Viile Satu Mare – Tătărăști – Necopoi – Cărășeu, tronson I Ardud – Viile Satu Mare km 0+000 – 7+645 și tronson III Necopoi Cărășeu km 17+460 – 23+810 , județul Satu Mare ” 

 
6 Proiect de Hotărâre nr. 6/30.01.2020  

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ195B Doba – (DN 19) Boghiş – Dacia  –  Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, tronson I km 0+000-km10+432-Doba(DN 19)- Boghiş – Dacia – Moftinu Mare „

 
7 Proiect de Hotărâre nr. 7/30.01.2020  

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ195B Doba-(DN 19) Boghiş – Dacia  –  Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, tronson II k m 10+432-km22+849.837 Moftinu Mare – Criseni – Craidorolț”

 
8 Proiect de Hotărâre nr. 8/07.02.2020  

privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier județean al domnului Bota Cosmin Gheorghe

   
9 Proiect de Hotărîre nr. 9/07.02.2020  

privind aprobarea normelor specifice de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Satu Mare, pe anul 2020, în domeniul asistență socială

             
10 Proiect de Hotărîre nr. 10/07.02.2020  

privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier județean al domnului Pop Liviu

   
11 Proiect de  Hotărâre nr. 11/07.02.2020  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 102/2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Satu Mare, pentru mandatul 2016-2020

   
12 Proiect de Hotărâre nr. 12/11.02.2010  

privind aprobarea Normelor specifice și documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de programe/proiecte/acțiuni culturale în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2020

   
13 Proiect de Hotărâre nr. 13/11.02.2020  

privind aprobarea Normelor specifice și documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte/programe sportive, în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2020

   
14 Proiect de Hotărâre nr. 14/11.02.2020  

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2020

   
15 Proiect de Hotărâre nr. 15/11.02.2020  

privind aprobarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

   
16 Proiect de Hotărâre nr. 16/14.02.2010  

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Chiorean    Vlad Ionuț 

   
17 Proiect de Hotărâre nr. 17/14.02.2020  

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Tămășan Claudiu George 

   
18 Proiect de Hotărâre nr. 18/14.02.2020  

privind modificarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate pe      principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Satu Mare, aprobată prin  Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 6/2016 (din ședința de constituire)

   
19 Proiect de Hotărâre nr. 19/14.02.2020  

pentru aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale  a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, fond aflat la dispoziția consiliului județean, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020

   
20 Proiect de Hotărâre nr. 20/20.02.2020  

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj”

   
21 Proiect de Hotărâre nr.

21/20.02.2020

 

privind aprobarea proiectului „CLIMATEGUARD – Planning the cross-border anti-hail system of the frontier regions of Hungary, Romania and Ukraine”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului.

   
22 Proiect de Hotărâre nr.

22/20.02.2020

 

privind aprobarea proiectului „LOST&SAVED – Increase of the safety level in Eastern Carpathians on the basis of joint research on GSM connection and radio frequencies”,  a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului

   
23 Proiect de Hotărâre nr.

23/20.02.2020

 

privind aprobarea proiectului „SAMARA – Satu Mare and Rakhiv – Development of hospital surgical services”, inițiat de Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului

   
24 Proiect de Hotărâre nr.

24/21.02.2020

 

privind încetarea activității CPC ”Roua” din localitatea Hurezu Mare, serviciu social aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare  

   
25 Proiect de Hotărâre nr.

25/21.02.2020

 

privind  înfiinţarea serviciului social cu cazare  ,, Centrul de primire în regim de urgență – Adăpost de noapte pentru copiii străzii ”- Hurezu Mare, ca structură funcțională, fără personalitate juridică, în subordinea Direcției Generale de Asistență  Socială şi Protecţia Copilului a județului Satu Mare

   
26 Proiect de Hotărâre nr.

26/21.02.2020

 

privind  înfiinţarea serviciului social cu cazare  Locuință protejată pentru persoanele victime ale violenței domestice “Venus” Satu Mare, ca structură funcţională fără personalitate juridică, în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a județului Satu Mare

   
27 Proiect de Hotărâre nr.

27/21.02.2020

 

privind modificarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare

   
28 Proiect de Hotărâre nr.

28/21.02.2020

privind aprobarea procedurii de atribuire directă a traseelor județene în caz de urgență    
29 Proiect de Hotărâre nr. 29/21.02.2020  

 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Centru de monitorizare, coordonare integrată și suport în situații de urgență”

   
30 Proiect de Hotărâre nr. 30/21.02.2020   

privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

   
31 Proiect de Hotărâre nr. 31/21.02.2020  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr 42/2016 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale aflate în administrarea Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a județului  Satu Mare

   
32 Proiect de Hotărâre nr. 32/17.03.2020  

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Satu Mare și din administrarea Consiliului Județean Satu Mare, respectiv a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în domeniul public al Statului Român și în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.  a unor suprafețe din DJ 194 și din DJ 194A, identificate ca fiind afectate de realizarea lucrării de utilitate publică de interes național  ,,Varianta de ocolire Satu Mare”

   
33 Proiect de Hotărâre nr. 33/18.03.2020  

privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2019

   
34 Proiect de Hotărâre nr. 34/18.03.2020  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties – Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”

   
35 Proiect de Hotărâre nr. 35/18.03.2020  

privind aprobarea proiectului „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului,  în vederea depunerii acestuia în fază de Aplicație Completă

   
36 Proiect de Hotărâre nr. 36/18.03.2020  

pentru modificarea art.68 din Anexa – Regulament de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Satu Mare – la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr.166/2012

   
37 Proiect de Hotărâre nr. 37/18.03.2020  

privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

   
38  

Proiect de Hotărâre nr. 38/14.04.2020

privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc  Negrești Oaș    
39 Proiect de Hotărâre nr. 39/16.04.2020  

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Satu         Mare și din administrarea Spitalului Orășenesc Negrești Oaș în domeniul public al Comunei Călinești-Oaș a imobilului ,,Dispensar Uman Călinești, cu teren aferent”, înscris în CF nr. 101976 Călinești-Oaș

   
40 Proiect de Hotărâre nr. 40/22.04.2020  

privind aprobarea măsurilor propuse în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Satu Mare, pe anul 2020, în domeniul Asistență Socială, prin Referatul nr.6815/26.03.2020 și aprobate initial de către conducătorul autorității finanțatoare

   
41 Proiect de Hotărâre nr. 41/23.04.2020  

privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale PALAT JUD S.R.L. Satu Mare pe anul 2019

   
42 Proiect de Hotărâre nr. 42/4.04.2020  

pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Județean Satu Mare, prin Direcția Generală  de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare, pentru anul 2020

   
43 Proiect de Hotărâre nr. 43/27.04.2020  

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) la data de 31 martie 2020

   
44 Proiect de Hotărâre nr. 44/27.04.2020  

privind utilizarea unor sume din fondul de rezervă prevăzut în bugetul local al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

   
45  

Proiect de Hotărâre nr. 45/28.04.2020

privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020    
46 Proiect de Hotărâre nr. 46/22.05.2020  

privind aprobarea contribuției Județului Satu Mare la bugetul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, pentru anul 2020

   
47 Proiect de Hotărâre nr. 47/22.05.2020  

privind aprobarea cotizației Județului Satu Mare în calitate de membru cu drepturi depline în Adunarea Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2020

   
48 Proiect de Hotărâre nr. 48/22.05.2020  

privind aprobarea cotizației Județului Satu Mare în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Transilvania de Nord”, pentru anul 2020

   
49 Proiect de Hotărâre nr. 49/22.05.2020  

privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare

   
50 Proiect de Hotărâre nr. 50/22.05.2020  

privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor spaţii situate în  incintele unor clădiri  aflate în proprietatea publică a Judeţului Satu Mare şi în administrarea Spitalului  Judeţean de Urgenţă Satu Mare,  în vederea amplasării unor automate de  distribuţie  băuturi  nonalcoolice/ produse alimentare preambalate 

   
51 Proiect de Hotărâre nr. 51/22.05.2020  

privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) pe anul 2019

   
52 Proiect de Hotărâre nr. 52/22.05.2020  

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al PALAT JUD S.R.L. Satu Mare pe anul 2020

   
53 Proiect de Hotărâre nr. 53/22.05.2020  

privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

   
54 Priect de Hotărâre nr. 54/18.06.2020  

 privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, în fază de Aplicație completă

   
55 Proiect de Hotărâre nr. 55/23.06.2020  

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 71/2018 pentru aprobarea dării în folosință gratuită către Casa Județeană de Pensii Satu Mare a unor spații medicale situate în imobilul  ,, Ambulatoriu integrat ” din municipiul Satu Mare, str. Gheorghe Lazăr nr.5, aflat în domeniul public al județului Satu Mare și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare

   
56 Proiect de Hotărâre nr. 56/23.06.2020  

privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Satu Mare pentru anul 2020

   

 

 

57 Proiect de Hotărâre nr.57/17.07.2020  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 38/2020 privind aprobarea proiectului „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului, în vederea depunerii acestuia în fază de Aplicație Completă

   
58 Proiect de Hotărâre nr.58/22.07.2020  

privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor spaţii situate în    incintele unor clădiri aflate în proprietatea publică a Judeţului Satu Mare şi în administrarea Spitalului  Judeţean de Urgenţă Satu Mare

   
59 Proiect de Hotărâre nr.59/22.07.2020  

privind aprobarea Listei solicitanților care au acces la locuință, a Listei   solicitanților care nu au acces la locuință și a Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L., aflate în administrarea Consiliului Județean Satu Mare

   
60 Proiect de Hotărâre nr.60/22.07.2020  

privind  aprobarea Planului de restructurare a Centrului de îngrijire și  asistență  socială ,,Șansa Satu Mare  

   
61 Proiect de Hotărâre nr.61/22.07.2020  

privind  aprobarea Planului de restructurare a Centrului de îngrijire și     asistență pentru persoane cu handicap mental ,, Sfânta Ana   Carei 

   
62 Proiect de Hotărâre  nr.62/22.07.2020  

privind  aprobarea Planului de restructurare a Centrului de îngrijire și asistență  socială ,,Alexandru ,,  Carei  

   
63 Proiect de Hotărâre nr.63/23.07.2020  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Expertiză tehnică + DALI pentru obiectivul de investiție “Modernizare DJ 197 Tur-Intersecție DJ 109L”

   
64 Proiect de Hotărâre nr.64/23.07.2020  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Expertiză tehnică + DALI pentru obiectivul de investiție “Pod pe DJ 109M în localitatea Tarna Mare, km21+317”

   
65 Proiect de Hotărâre nr.65/23.07.2020  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Expertiză tehnică + DALI pentru obiectivul de investiție “Pod pe DJ 197, km4+500”

   
66 Proiect de Hotărâre nr.66/23.07.2020  

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de   investiții „Modernizarea drumului județean DJ195B Doba-(DN 19) Boghiş – Dacia  –  Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, tronson II km 10+432-km22+849.837 Moftinu Mare – Criseni – Craidorolț”

   
67 Proiect de Hotărâre nr.67/23.07.2020  

privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Satu Mare

   
68 Proiect de Hotărâre nr.68/23.07.2020  

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) la data de 30 iunie 2020 

   
69 Proiect de Hotărâre nr.69/23.07.2020  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Consolidare alunecare de teren în zona Luna Șes, județul Satu Mare”

   
70 Proiect de Hotărâre nr.70/24.07.2020  

privind aprobarea achiziționării în domeniul public al Județului Satu  Mare   a imobilului situat în municipiul Satu Mare, str. Iuliu Maniu nr. 2,  înscris în CF nr. 161526 Satu Mare,  cu destinația de sediu al Bibliotecii Județene  Satu Mare

   
71 Proiect de Hotărâre nr.71/24.07.2020  

privind aprobarea implementării de către Consiliul Județean Satu Mare a „Programului pentru școli al României”, în anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023

   
72 Proiect de Hotărâre nr.72/29.07.2020  

privind acordarea unor stimulente financiare personalului medical și de specialitate din Spitalul Orășenesc Negrești Oaș, pe anul 2020

   
73 Proiect de Hotărâre nr.73/30.07.2020  

privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

   
74 Proiect de Hotărâre nr.74/30.07.2020  

privind acordarea unor stimulente financiare personalului medical și de specialitate din Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, pe anul 2020

   
75 Proiect de Hotărâre nr.75/30.07.2020  

privind darea  în administrare temporară către  Comuna Moftin pe durata realizării lucrărilor de reabilitare a unui tronson din drumul judeţean DJ 194, în lungime de 1.030 m, situat pe raza comunei Moftin şi aflat în domeniul public al Judeţului Satu Mare

   
76 Proiect de Hotărâre nr.76/31.07.2020  

privind darea în administrare temporară către Comuna Moftin pe durata realizării lucrărilor de reabilitare a unui tronson din drumul judeţean DJ 195C, în lungime de 365 m, situat pe raza comunei Moftin şi aflat în domeniul public al Judeţului Satu Mare

   
77 Proiect de Hotărâre nr.77/04.08.2020  

privind modificarea pe anul 2020 a preţurilor medii ale principalelor produse agricole reprezentând venituri din cedarea folosinţei bunurilor (arendă) obţinute în natură, conform art. 84 alin. (5) și (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 114/2019

   
78 Proiect de Hotărâre nr.78/04.08.2020  

privind aprobarea justificării impactului asupra dezvoltării economice la     nivel județean / regional, a proiectului “Modernizarea drumului județean DJ 193 Satu Mare – Borlești – Limita de județ Maramureș, km 1 + 300 – 41 + 300”

   
79 Proiect de Hotărâre nr.79/21.08.2020  

pentru modificarea Anexei nr. 12 la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 31/2019 privind aprobarea unor taxe și tarife practicate de Consiliul Județean Satu Mare și instituțiile publice subordonate acestuia, în anul fiscal 2020

   
80 Proiect de Hotărâre nr.80/24.08.2020  

privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare

   
81 Proiect de Hotărâre nr.81/24.08.2020  

 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ195B Doba-(DN 19) Boghiş – Dacia  –  Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, tronson I km 0+000-km 10+432 Doba (DN 19) – Boghiș – Dacia – Moftinu Mare”

   
82 Proiect de Hotărâre nr.82/25.08.2020  

privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

   
83 Proiect de Hotărâre nr.83/25.08.2020  

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al           Școlii de Arte Satu Mare

   
84 Proiect de Hotărâre nr.84/26.08.2020  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Remiza P.S.I. – Aeroportul Satu Mare”

   
85 Proiect de Hotărâre nr.85/26.08.2020  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Drum tehnologic perimetral – Aeroportul Satu Mare”

   
86 Proiect de Hotărâre nr.86/26.08.2020  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Sistem de televiziune cu circuit închis (TVCI) pentru gard perimetral și zona tehnică – Aeroportul Satu Mare”

   
87 Proiect de Hotărâre nr.87/26.08.2020  

privind aprobarea proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”, inițiat de R.A. Aeroportul Satu Mare și a cheltuielilor legate de proiect

   
88 Proiect de Hotărâre nr.88/26.08.2020  

privind modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare

   
89 Proiect de Hotărâre nr.89/26.08.2020  

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2020

   
90 Proiect de Hotărâre nr.90/26.08.2020  

privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

   
91 Proiect de Hotărâre nr.91/26.08.2020  

 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor de ajutor social ce pot fi acordate elevilor din învățământul special de stat din județul Satu Mare, în anul școlar 2020-2021 

   
92 Proiect de Hotărâre nr.92/26.08.2020  

privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unei suprefețe de 1.000 mp din imobilul  ,,Platformă de îmbarcare – debarcare “, aflat în proprietatea publică a Județului Satu Mare şi în administrarea R.A. Aeroportul Satu Mare

   
93 Proiect de Hotărâre nr.93/28.08.2020  

privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tinerii specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L., aflate în administrarea Consiliului Județean Satu Mare

   
94 Priect de Hotărâre nr.94/28.08.2020  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 71/2020 privind aprobarea implementării de către Consiliul Județean Satu Mare a „Programului pentru școli al României”, în anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023

   
95 Proiect de Hotărâre nr.95/07.09.2020  

privind aprobarea implementării de către Consiliul Județean Satu Mare, la nivelul județului Satu Mare, a „Programului pentru școli al României”, în anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023

   
96 Proiect de Hotărâre nr.96/16.09.2020  

privind modificarea arondării comunelor Călinești Oaș, Cămărzana și Târșolț de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Orașului Negrești Oaș la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Comunei Bixad

   
97 Proiect de Hotărâre nr.97/16.09.2020  

privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Satu Mare

   
98 Proiect de Hotărâre nr.98/16.09.2020  

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ 195 Ardud – Viile Satu Mare – Tătărăști – Necopoi – Cărășeu, tronson I Ardud – Viile Satu Mare km 0+000 – 7+645 și tronson III Necopoi Cărășeu km 17+460 – 23+810 , județul Satu Mare ”

   
99 Proiect de Hotărâre nr.99/16.09.2020  

privind mandatarea reprezentantului Județului Satu Mare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Luna Șes” să aprobe modificarea cuantumului cotizației anuale pentru anul 2020

   
100 Proiect de Hotărâre nr.100/17.09.2020  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Expertiză Tehnică + DALI + Documentații pentru obținerea avizelor pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 196 Supuru de Jos – Intersecție DJ 108P”

   
101 Proiect de Hotărâre nr.101/17.09.2020  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Expertiză Tehnică + DALI + Documentații pentru obținerea avizelor pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 109N Acâș – Unimăt – DN 1F”

   
102 Proiect de Hotărâre nr.102/17.09.2020  

privind aprobarea acordului de parteneriat, a proiectului și a cofinanțării necesare realizării documentației tehnice aferente investiției ”Modernizarea drumului județean DJ 193 Satu Mare – Borlești – Limita de județ Maramureș, km 1+300 – 41+300”

   
103 Proiect de Hotărâre nr.103/17.09.2020  

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți  obiectivului de investiții„Centru de Monitorizare, Coordonare Integrată și Suport în Situații de Urgență”

   
104 Proiect de Hotărâre nr.104/18.09.2020  

privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

   
105 Proiect de Hotărâre nr.105/18.09.2020  

privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

   
106 Proiect de Hotărâre nr.106/22.09.2020  

privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Fundația Caritabilă Sfântul Daniel, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare și Județul Satu Mare în vederea implementării Proiectului „Cooperare româno-elvețiană – un parteneriat de dezvoltare instituțională prin creșterea capacității operaționale”

   
107 Proiect de Hotărâre nr.107/29.10.2020  

privind aprobarea unor taxe și tarife practicate de Consiliul Județean Satu Mare
și instituțiile publice subordonate acestuia, în anul fiscal 2021

   
108 Proiect de Hotărâre nr.108/04.11.2020  

privind aprobarea pe anul 2021 a preţurilor medii ale principalelor produse agricole reprezentând venituri din cedarea folosinţei bunurilor (arendă) obţinute în natură, conform art. 84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

109 Proiect de Hotărâre nr.109/05.11.2020  

privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier judeţean al domnului Nagy Szabolcs

   
110 Proiect de Hotărâre nr.110/06.11.2020  

privind aprobarea modelului legitimației de președinte/ vicepreședinte al Consiliului Județean Satu Mare, respectiv de consilier județean și a modelului semnului distinctiv al acestor calități

   
111 Proiect de Hotărâre nr.111/10.11.2020  

privind stabilirea numărului, denumirea si componenţa comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Satu Mare

   
112 Proiect de Hotărâre nr.112/13.11.2020  

privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare

   
113  

Priect de Hortărâre nr.113/13.11.2020

privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Negrești Oaș    
114 Proiect de Hotărâre nr.114/13.11.2020  

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) la data de 30 septembrie 2020 

   
115 Proiect de Hotărâre nr.115/13.11.2020  

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2020

   
116 Proiect de Hotărâre nr.116/16.11.2020  

privind participarea Județului Satu Mare prin Consiliului Județean Satu Mare la constituirea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „EXPRES MARAMUREȘ SATU MARE”

   
117 Proiect de Hotărâre nr.117/16.11.2020  

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2020

   
118 Proiect de Hotărâre nr.118/20.11.2020  

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale drum județean DJ 194 C : intersecție DN 19A-Botiz (int DN 19), km 8+041-km 11+491, județul Satu Mare”

   
119 Proiect de Hotărâre nr.119/20.11.2020  

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 108 C  Carei (DJ 108M) – Căpleni (Biserica și  Mănăstirea Franciscană Sfântul Anton de Padova) km 0 + 000- km 3 + 500”

   
120 Proiect de Hotărâre nr.12020.11.2020  

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Satu Mare în Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Satu Mare

   
121 Proiect de Hotărâre nr.121/20.11.2020  

privind desemnarea de către Consiliul Judeţean Satu Mare a reprezentantului asiguraţilor în Adunarea Reprezentanţilor din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

   
122 Proiect de Hotărâre nr.122/20.11.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Satu Mare în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Satu Mare    
123 Proiect de Hotărâre nr.123/20.11.2020  

privind modificarea Statului de funcţii al Filarmonicii de Stat „Dinu   Lipatti” Satu Mare

   
124  

Proiect de Hotărâre nr.124/20.11.2020

 privind modificarea Statului de funcţii  al Şcolii de Arte Satu Mare    
125 Proiect de Hotărâre nr.125/20.11.2020  

privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Muzeului Județean Satu Mare

   
126 Proiect de Hotărâre nr.126/20.11.2020  

privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Satu Mare, pentru mandatul 2020-2024  

   
127 Proiect de Hotărâre nr.127/20.11.2020  

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Satu Mare în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Satu Mare, pentru mandatul 2020-2024   

128 Proiect de Hotărâre nr.128/20.11.2020  

privind desemnarea reprezentanților Județului Satu Mare în Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Luna Șes”

   
129 Proiect de Hotărâre nr.129/20.11.2020  

privind aprobarea proiectului ,,Suntem alături de TINE(ri)!”, Cod SMIS 135172, depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.iv, apel de proiecte POCU/738/4/20/, a Acordului de parteneriat și a cheltuielilor necesare implementării acestuia de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare

   
130 Proiect de Hotărâre nr.130/20.11.2020  

  privind aprobarea proiectului „WE TRANSFER… Educating for democracy” depus în cadrul Programului ,,Educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor în România” și a cheltuielilor necesare implementării acestuia de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Satu Mare

   
131 Proiect de Hotărâre nr.131/20.11.2020  

privind desemnarea reprezentantului Județului Satu Mare în   Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Transilvania de Nord”

   
132 Proiect de Hotărâre nr.132/20.11.2020  

privind desemnarea reprezentanților Județului Satu Mare în organele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Expres Maramureș Satu Mare”

   
133 Proiect de Hotărâre nr.133/20.22.2020  

privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei,  a   mandatului   de consilier judeţean al domnului Rotar Marinel

   
134 Proiect de Hotărâre nr.134/20.11.2020  

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Satu Mare în Comisia de orientare școlară și profesională și în Comisia de soluționare a contestațiilor privind orientarea școlară și profesională a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Satu Mare 

   
135 Proiect de Hotărâre nr.135/20.11.2020  

pentru modificarea Anexei –  Componenţa  nominală  a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate  ale Consiliului Judeţean Satu Mare, pentru mandatul 2020-2024 – la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 107 /11.11.2020

   
136 Proiect de Hotărâre nr.136/11.12.2020  

privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

   
137 Proiect de Hotărâre nr.137/18.12.2020  

privind modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare

   
138 Proiect de Hotărâre nr.138/18.12.2020  

privind modificarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene Satu Mare

   
139 Proiect de Hotărâre nr.139/22.12.2020  

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) la data de 30 noiembrie 2020

   
140 Proiect de Hotărâre nr.140/22.12.2020  

privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

   
141 Proiect de Hotărâre nr.141/28.12.2020  

privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Satu Mare,
pentru mandatul 2020-2024

   
142 Proiect de Hotărâre nr.142/30.12.2020  

privind validarea componenței nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică a Judeţului Satu Mare, pentru mandatul 2020-2024

   

 

Registrul pentru evidență Proiectelor de Hotărâri pe nul 2021

 

Nr. Denumire act emitent, lună an Conținut act pe scurt Finalitate proiect Observații
1 PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr.1/12.01.2021  

privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier judeţean al domnului Cozma Adrian Felician 

   
2  

PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr.2/12.01.2021

privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020    
3 PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr.3/13.01.2021  

privind aprobarea proiectului „APT – Alternative pentru tine”, a Acordului de parteneriat și a cheltuielilor necesare implementării acestuia de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare

   
4  

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.4/22.01.2021

privind organizarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2021-2022 a Judeţului Satu Mare pentru învăţământul special    
5 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.5/22.01.2021  

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Satu Mare în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Satu Mare

   
6  

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.6/22.01.2021

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean  Satu Mare în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene Satu Mare    
7 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.7/22.01.2021  

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 126/2020 privind desemnarea reprezentanților Județului Satu Mare în organele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,EXPRES MARAMUREȘ SATU MARE”

   
8 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.8/22.01.2021  

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Satu Mare în Consiliul Administrativ al Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare

   
9  

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.9/22.01.2021

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Satu Mare în Consiliul de Administrație al Muzeului Județean Satu Mare    
10  

PROIECT DE HOTĂRÂREnr.10/22.01.2021

privind modificarea Statului de funcții al Muzeului  Județean Satu Mare    
11 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.11/22.01.2021  

pentru modificarea Anexei –  Componenţa  nominală  a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate  ale Consiliului Judeţean Satu Mare, pentru mandatul 2020-2024 – la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 107 /11.11.2020 

   
12 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.12/22.01.2021  

 privind desemnarea a doi consilieri județeni în cadrul Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Județului Satu Mare

   
13  

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.13/22.01.2021

privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Județean  Satu Mare    
14  

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.14/22.01.2021

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Satu Mare     
15 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.15/26.01.2021  

privind modificarea Organigramei și a Statului de funcţii ale  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare

   
16  

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.16/16.02.2021

privind modificarea Statului de funcții al Muzeului Județean Satu Mare    
17  

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.17/16.02.2021

privind privind modificarea Statului de funcţii al Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare    
18 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.18/17.02.2021  

privind aprobarea achiziţionării unor servicii  juridice de  consultanţă, de asistenţă şi/sau  de reprezentare a Bibliotecii Județene Satu Mare în  dosarul nr. 107/83/2021 aflat pe rolul Tribunalului Satu Mare   

   
19 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.19/18.02.2021  

privind aprobarea cuantumului chiriilor aferente locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L., aflate în administrarea Consiliului Județean Satu Mare 

   
20 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.20/18.02.2021  

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului judeţean DJ108C Carei (DJ108M) – Căpleni (Biserica şi Mănăstirea Franciscană Sfântul Anton de Padova)  km  0+000 – km 3+500”

   
21 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.21/18.02.2021  

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ 195 Ardud – Viile Satu Mare – Tătărăști – Necopoi – Cărășeu, tronson II Viile Satu Mare – Tătărăști, km 5+750 – km 9+935, județul Satu Mare”

   
22 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.22/18.02.2021  

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Pod pe DJ 193E km 15+072 peste Valea Bârsăului în localitatea Bârsău de Jos”

   
23 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.23/18.02.2021  

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale drum județean DJ 194 C : intersecție DN 19A-Botiz (int DN 19), km 8+041-km 11+491, județul Satu Mare”

   
24 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.24/18.02.2021  

privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Actul constitutiv precum și a Actului adițional nr. 2 la Statutul ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare”

   
25 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.25/22.02.2021  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr.130/2010 privind constituirea Consiliului de Administraţie la Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare, cu modificările și completările ulterioare

   
26 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.26/22.02.2021  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr.131/2010 privind constituirea Consiliului de Administraţie la Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare, cu modificările și completările ulterioare

   
28  

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.28/19.03.2021

privind aprobarea unor taxe și tarife practicate de Consiliul Județean Satu Mare și instituțiile publice subordonate acestuia, în anul fiscal 2022    
29 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.29/24.03.2021  

privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei,  a mandatului de consilier judeţean al domnului Kallos Zoltan

   
30 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.30/24.03.3021  

pentru aprobarea Planului  anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Județean Satu Mare, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protectia Copilului a Județului Satu Mare pentru anul 2021

   
31  

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.31/24.03.2021

privind aprobarea contribuției Consiliului Județean Satu Mare la bugetul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, pe anul 2021    
32  

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.32/24.03.2021

privind modificarea Statului de funcţii al Direcției Generale de    Evidență a Persoanelor Satu Mare    
33 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.33/25.03.2021  

privind modificarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Județului Satu Mare

   
34 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.34/25.03.2021  

privind încetarea activității Centrului social cu destinație multifuncțională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecția copilului din Județul Satu Mare, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare 

   
35 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.35/25.03.2021  

privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității ONG-  urilor și a partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, în județul Satu Mare” și a parteneriatului aferent proiectului

   
36 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.36/25.03.2021  

privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare

   
37 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.37/29.03.2021  

pentru aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale  a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, fond aflat la dispoziția consiliului județean, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021

   
38 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.38/30.03.2021  

privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei,  a mandatului de consilier judeţean al domnului Kovács Máté 

   
39  

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.39/15.04.2021

privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare    
40 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.40/15.04.2021  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 142/2020 privind validarea componenței nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Satu Mare, pentru mandatul 2020-2024  

   
41 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.41/15.04.2021  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 125 din data de 29.10.2018 privind aprobarea structurii pe specialități a membrilor Comisiei sociale de analiză și soluționare a cererilor pentru  locuințe destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate,  din fondul de locuințe A.N.L.  aflate în administrarea  Consiliului Județean Satu Mare

   
42 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.42/15.04.2021  

privind modificarea  Organigramei și a Statului de funcţii ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare

   
43 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.43/15.04.2021  

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 85/2020 privind aprobarea proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”, inițiat de R.A. Aeroportul Satu Mare și a cheltuielilor legate de proiect

   
44 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.44/15.04.2021  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 119/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Satu Mare în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Satu Mare, pentru mandatul 2020-2024

   
45 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.45/15.04.2021  

privind aprobarea normelor specifice de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Satu Mare, pe anul 2021, în domeniul asistență socială

   
46 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.46/15.04.2021  

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Satu Mare în cadrul Grupului de Lucru Mixt pentru romi, înfiinţat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 18/2015

   
47 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.47/15.04.2021  

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții ”Consolidare alunecare de teren în zona Luna Șes, județul Satu Mare”

   
48  

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.48/16.04.2021

privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2020    
49 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.49/16.04.2021  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 57/2019 privind aprobarea schemei de ajutor de stat de exploatare pentru perioada 2019 – 2020, care rezultă din Planul de afaceri al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare

   
50 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.50/16.04.2021  

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) la data de 31 martie 2021

   
51 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.51/16.04.2021  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 35/2016 privind aprobarea aderării Județului Satu Mare, în calitate de asociat, la Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

   
52 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.52/16.04.2021  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 36/2016 privind aprobarea aderării Județului Satu Mare, în calitate de asociat, la Asociația Grup de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare

   
53 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.53/16.04.2021  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 37/2016 privind aprobarea aderării Județului Satu Mare, în calitate de asociat, la Asociația de Dezvoltare Microregională a Comunităților din Zona Sătmarului

   
54 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.54/16.04.2021 pentru modificarea

Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 38/2016 privind aprobarea aderării Județului Satu Mare, în calitate de asociat, la Asociația Grupul de Acțiune Locală Țara Oașului

   
55 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.55/16.04.2021  

privind aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Satu Mare, în calitate de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România

   
56 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.56/16.04.2021  

privind aprobarea proiectului cultural „Din tezaurul Bibliotecii Județene Satu Mare” și a cofinanțării necesare acestuia

   
57 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.57/16.04.2021  

privind aprobarea reviziei Studiului de fezabilitate al ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți județului Satu Mare

   
58 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.58/16.04.2021  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 108/2018 privind aprobarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 și a cofinanțării în procent de 2% din valoarea eligibilă a investiției aferente județului Satu Mare

   
59  

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.59/16.04.2021

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2021    
60 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.60/16.04.2021  

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 116/2020 privind participarea Județului Satu Mare prin Consiliul Județean Satu Mare la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,EXPRES MARAMUREȘ SATU MARE”

   
61  

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.61/19.04.2021

 privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiție ,,Drum expres Baia Mare – Satu Mare”    
62 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.62/19.04.2021  

pentru modificarea Anexei – Componenţa  nominală  a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate  ale Consiliului Judeţean Satu Mare,  pentru mandatul 2020-2024 – la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 107 /11.11.2020

   
63 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.63/20.04.2021  

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Remiza P.S.I. – Aeroportul Satu Mare”

   
64 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.64/20.04.2021  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  Echipamente de securitate aeroportuară, Autospeciale (de stins incendii și ambulanța) și Echipamente IT aferente UIP din cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”

   
65  

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.65/20.04.2021

privind aprobarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2021    
66 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.66/21.04.2021  

privind aprobarea Normelor specifice și documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de programe/proiecte/acțiuni culturale în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2021

   
67 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.67/21.04.2021  

privind aprobarea Normelor specifice și documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte/programe sportive, în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2021

   
68 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.68/22.04.2021  

privind aprobarea Normelor specifice și documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de programe/proiecte/acțiuni în domeniul activității de tineret, în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2021

   
69  

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.69/23.04.2021

 privind încheierea Protocolului de colaborare dintre Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Județul Satu Mare    
70 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.70/18.05.2021  

privind înființarea centrului de abilitare și reabilitare pentru persoana adulte cu dizabilitățî Noroieni, ca serviciu social de tip rezindețial, fără personalitate juridică în structura DGASPC Satu Mate,cod serviciu social 8790-CR-D-II

   
71  

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.71/19.05.2021

privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Satu Mare pentru anul 2021    
72 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.72/19.05.2021  

privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) pe anul 2020

   
73 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.73/20.05.2021  

privind aprobarea proiectului „Creșterea transparenței, eticii și integrității în administrația publică din județul Satu Mare” și a cheltuielilor legate de proiect

   
74 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.74/20.05.2021  

privind mandatarea reprezentantului Județului Satu Mare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Luna Șes” să aprobe modificarea cuantumului cotizației anuale pentru anul 2021

   
75  

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.75/20.05.2021

privind acordarea unor stimulente financiare personalului medical și de specialitate din Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, pe anul 2021    
76 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.76/20.05.2021  

privind acordarea unor stimulente financiare personalului medical și de specialitate din Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare, pe anul 2021.

   
77 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.77/20.05.2021  

privind acordarea unor stimulente financiare personalului medical și de specialitate din Spitalul Orășenesc Negrești Oaș, pe anul 2021

   
78 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.78/20.05.2021  

privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare îmbunătățirii condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale ale Județului Satu Mare

   
79 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.79/21.05.2021  

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 194 B, pe traseul Dara-Dorolț, com. Dorolț, județul Satu Mare -Lot 4”

   
80 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.80/21.05.2021  

privind modificarea Statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare.

   
81 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.81/21.05.2021  

privind aprobarea Protocolului de colaborare din cadrul proiectului ”Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” 

   
82 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.82/21.05.2021  

privind trecerea din domeniul public al Județului Satu Mare în domeniul public al Comunei Dorolț a segmentului de drum din DJ 194B Dorolț -Atea, Tronson 1, în suprafață de 29.402 mp înscris în CF nr.102390 Dorolț, sub nr. cadastral 102390

   
83 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.83/21.05.2021  

privind darea în administrare temporară către comuna Dorolț, pe durata realizării lucrărilor de infrastructură, a segmentului de drum DJ 194B Dorolț – Atea înscris în CF nr.102399, situat pe raza Comunei Dorolț și aflat în domeniul public al Județul Satu Mare

   
84  

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.84/21.05.2021

privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale PALAT JUD SRL Satu Mare pe anul 2020    
85  

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.85/21.05.2021

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al PALAT JUD SRL Satu Mare pe anul 2021    
86  

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.86/21.05.2021

privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2021    
87  

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.87/11.06.2021

privind aprobarea ,,Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Satu Mare (2019 – 2025)”    
88 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.88/23.06.2021  

privind aprobarea menținerii actualului regim de închiriere a locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tinerii specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L., aflate în administrarea Consiliului Județean Satu Mare

   
89 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.89/23.06.2021  

privind modificarea Statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare

   
90  

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.90/24.06.2021

privind aprobarea Protocolului de colaborare în vederea pregătirii obiectivului de investiții ”Drum Expres Baia Mare – Satu Mare”    
91 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.91/24.06.2021  

privind aprobarea Raportului de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă pentru proiecte/programe sportive, din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2021

   
92  

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.92/14.07.2021

privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Bibliotecii Județene Satu Mare    
93  

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.93/14.07.2021

privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Muzeului Județean Satu Mare    
94 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.94/15.07.2021  

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare a unor spaţii situate în imobilul – clădire din municipiul Satu Mare, str. Petőfi Sándor nr. 32, aflate în proprietatea publică a Judeţului Satu Mare  și în administrarea directă a  Consiliului Județean Satu Mare

   
95 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.95/15.07.2021  

privind aprobarea dării în administrare către Biblioteca Județeană Satu Mare a imobilului situat în Municipiul Satu Mare, str. Iuliu Maniu nr. 2, înscris în CF nr. 161526 Satu Mare, aflat în proprietatea publică a Județului Satu Mare

   
96 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.96/15.07.2021  

privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare

   
97  

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.97/15.07.2021

privind modificarea Statului de funcții al Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti Satu Mare.    
98  

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.98/16.07.2021

privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2021    
99 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.99/20.07.2021  

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) la data de 30 iunie 2021

   
100 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.100/09.08.2021  

privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Satu Mare, a Regulamentului pentru efectuarea serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, în județul Satu Mare, a Caietului de sarcini al serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Satu Mare, a Programului de transport pentru efectuarea serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Satu Mare, a Listei  stațiilor aferentă programului de transport pentru efectuarea serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Satu Mare și a modelului de Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT -Județul Satu Mare

   
101  

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. nr.101/23.08.2021

privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare    
102 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.102/25.08.2021  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 94/2020 privind aprobarea implementării de către Consiliul Județean Satu Mare, la nivelul județului Satu Mare, a „Programului pentru școli al României”, în anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023

   
103 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.103/25.08.2021  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 59/2019 privind aprobarea proiectului ”Închiderea Centrului de plasament al  copilului Floare de colț, Halmeu și dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, cod 130557 și a cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3-Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte nr. 2.

   
104 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.104/30.08.2021  

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Serviciului Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor din Județul Satu Mare

   

 

gradi1