gradi1

Hotărâri

 

 

Registrul pentru evidența  Hotărârilor

 

Nr. Dată Titlu Link
1  Hotărârea nr. 1/31.01.2020  

HOTĂRÂREA  privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier județean al domnului Cozma Adrian Felician

 
2 Hotărârea nr. 2/31.01.2020  

HOTĂRÂREA  privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Beseni Cristian Valer

 
3 Hotărâre nr. 3/31.01.2020  

HOTĂRÂREA  privind modificarea componenţei nominale a comisiilor de             specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Satu Mare aprobate prin  Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 6/2016 (din ședința de constituire)

 
4 Hotărâre nr. 4/31.01.2020  

HOTĂRÂREA  privind modificarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti”  Satu Mare

 
5 Hotărâre nr. 5/31.01.2020  

HOTĂRÂREA  privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ 195 Ardud – Viile Satu Mare – Tătărăști – Necopoi – Cărășeu, tronson I Ardud – Viile Satu Mare km 0+000 – 7+645 și tronson III Necopoi Cărășeu km 17+460 – 23+810 , județul Satu Mare ” 

 
6 Hotărâre nr. 6/31.01.2020

 

HOTĂRÂREA privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ195B Doba – (DN 19) Boghiş – Dacia  –  Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, tronson I km 0+000-km10+432-Doba(DN 19)- Boghiş – Dacia – Moftinu Mare „

 
7 Hotărâre nr. 7/31.01.2020

 

HOTĂRÂREA  privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ195B Doba-(DN 19) Boghiş – Dacia  –  Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, tronson II k m 10+432-km22+849.837 Moftinu Mare – Criseni – Craidorolț”

 
8 Hotărâre nr. 8/14.02.2020  

HOTĂRÂREA privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier judeţean al domnului Bota Cosmin Gheorghe

 
9 Hotărâre nr. 9/14.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier judeţean al domnului Pop Liviu

 
10 Hotărâre nr. 10/14.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Chiorean Vlad Ionuț

 
11 Hotărâre nr. 11/14.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Tămășan Claudiu George

 
12 Hotărâre nr. 12/14.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind modificarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Satu Mare, aprobată prin  Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 6/2016 (din ședința de constituire)

 
13 Hotărâre nr. 13/14.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

 
14 Hotărâre nr. 14/14.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2020

 
15 Hotărâre nr. 15/14.02.2020  

HOTĂRÂREA  pentru aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale  a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, fond aflat la dispoziția consiliului județean, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020

 
16 Hotărâre nr. 16/14.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea normelor specifice de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Satu Mare, pe anul 2020, în domeniul asistență social

 
17 Hotărâre nr. 17/14.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea Normelor specifice și documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de programe/proiecte/acțiuni culturale în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2020

 
18 Hotărâre nr. 18/14.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea Normelor specifice și documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte/programe sportive, în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2020

 
19 Hotărâre nr. 19/14.02.2020  

HOTARÂREA  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 102/2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Satu Mare, pentru mandatul 2016-2020

 
20 Hotărâre nr. 20/25.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea proiectului „CLIMATEGUARD – Planning the cross-border anti-hail system of the frontier regions of Hungary, Romania and Ukraine”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului

 
21 Hotărâre nr. 21/25.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea proiectului „LOST&SAVED – Increase of the safety level in Eastern Carpathians on the basis of joint research on GSM connection and radio frequencies”,  a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului

 
22 Hotărâre nr. 22/25.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea proiectului „SAMARA – Satu Mare and Rakhiv – Development of hospital surgical services”, inițiat de Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului

 
23 Hotărâre nr. 23/25.02.2020  

HOTĂRÂREA   privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj”

 
24 Hotărâre nr. 24/25.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea procedurii de atribuire directă a traseelor județene în caz de urgență

 
25 Hotărâre nr. 25/25.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea taxei pentru eliberarea licențelor de traseu și al taxei pentru înlocuirea licenței de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean în județul Satu Mare

 
26 Hotărâre nr. 26/25.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind încetarea activității CPC ”Roua” din localitatea Hurezu Mare, serviciu social aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare  

 
27 Hotărâre nr. 27/25.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind  înfiinţarea serviciului social cu cazare  ,, Centrul de primire în regim de urgență – Adăpost de noapte pentru copiii străzii ”- Hurezu Mare, ca structură funcțională, fără personalitate juridică, în subordinea Direcției Generale de Asistență  Socială şi Protecţia Copilului a județului Satu Mare

 
28 Hotărâre nr. 28/25.02.2020  

HOTĂRÂREA   privind  înfiinţarea serviciului social cu cazare  Locuință protejată pentru persoanele victime ale violenței domestice “Venus” Satu Mare, ca structură funcţională fără personalitate juridică, în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a județului Satu Mare

 
29 Hotărâre nr. 29/25.02.2020  

HOTĂRÂREA  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr 42/2016 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale aflate în administrarea Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a județului  Satu Mare

 
30 Hotărâre nr. 30/25.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Centru de monitorizare, coordonare integrată și suport în situații de urgență”

 
31 Hotărâre nr. 31/25.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind modificarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare

 
32 Hotărâre nr. 32/25.02.2020  

HOTĂRÂREA privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al     Consiliului Județean Satu Mare

 
33 Hotărâre nr. 33/19.03.2020  

HOTĂRÂREA pentru modificarea art. 68 din Anexa – Regulament de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Satu Mare – la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 166/2012

 
34  

Hotărâre nr. 34/19.03.2020

HOTĂRÂREA privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020  
35 Hotărâre nr. 35/19.03.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale  Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2019

 
36 Hotărâre nr. 36/19.03.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Satu Mare și din
administrarea Consiliului Județean Satu Mare, respectiv a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în domeniul public al Statului Român și în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.  a unor suprafețe din DJ 194 și din DJ 194A, identificate ca fiind afectate de realizarea lucrării de utilitate publică de interes național  ,,Varianta de ocolire Satu Mare”

 
37 Hotărâre nr. 37/19.03.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție
,,ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties – Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”

 
38 Hotărâre nr. 38/19.03.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea proiectului „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului,
în vederea depunerii acestuia în fază de Aplicație Completă

 
39 Hotărâre nr. 39/30.04.2020  

HOTĂRÂREA privind utilizarea unor sume din fondul de rezervă prevăzut în bugetul local al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

 
40 Hotărâre nr. 40/30.04.2020  

HOTĂRÂREA  privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

 
41 Hotărâre nr. 41/30.04.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) la data de 31 martie 2020

 
42 Hotărâre nr. 42/30.04.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale PALAT JUD S.R.L. Satu Mare pe anul 2019

 
43 Hotărâre nr. 43/30.04.2020  

HOTĂRÂREA privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Negrești Oaș

 
44 Hotărâre nr. 44/30.04.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Satu Mare și din administrarea Spitalului Orășenesc Negrești Oaș în domeniul public al Comunei Călinești-Oaș a imobilului ,,Dispensar Uman Călinești, cu teren aferent”, înscris în CF nr. 101976 Călinești-Oaș

 
45 Hotărâre nr. 45/30.04.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea măsurilor propuse în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Satu Mare, pe anul 2020, în domeniul Asistență Socială, prin Referatul nr.6815/26.03.2020 și aprobate initial de către conducătorul autorității finanțatoare

 
46 Hotărâre nr. 46/30.04.2020  

HOTĂRÂREA  pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Județean Satu Mare, prin Direcția Generală  de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare, pentru anul 2020

 
47 Hotărâre nr. 47/29.05.2020  

HOTĂRÂREA  privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

 
48 Hotărâre nr. 48/29.05.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al PALAT JUD S.R.L. Satu Mare pe anul 2020

 
49 Hotărâre nr. 49/29.05.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) pe anul 2019

 
50 Hotărâre nr. 50/29.05.2020  

HOTĂRÂREA   privind aprobarea contribuției Județului Satu Mare la bugetul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, pentru anul 2020

 
51 Hotărâre nr. 51/29.05.2020  

HOTĂRÂREA   privind aprobarea cotizației Județului Satu Mare în calitate de membru cu drepturi depline în Adunarea Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2020

 
52 Hotărâre nr. 52/29.05.2020  

HOTĂRÂREA   privind aprobarea cotizației Județului Satu Mare în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Transilvania de Nord”, pentru anul 2020

 
53 Hotărâre nr. 53/29.05.2020  

HOTĂRÂREA   privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor spaţii situate în  incintele unor clădiri  aflate în proprietatea publică a Judeţului Satu Mare şi în administrarea Spitalului  Judeţean de Urgenţă Satu Mare,  în vederea amplasării unor automate de  distribuţie  băuturi  nonalcoolice/ produse alimentare preambalate

 
54 Hotărâre nr. 54/29.05.2020  

HOTĂRÂREA   privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare

 
55 Hotărârea nr. 55/18.06.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, în fază de Aplicație completă

 
56 Hotărârea nr. 56/29.06.2020  

HOTĂRÂREA privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 71/2018 pentru aprobarea dării în folosință gratuită către Casa Județeană de Pensii Satu Mare a unor spații medicale situate în imobilul  ,, Ambulatoriu integrat ” din municipiul Satu Mare, str. Gheorghe Lazăr nr.5, aflat în domeniul public al județului Satu Mare și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare

 
57 Hotărârea nr. 57/29.06.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Satu Mare pentru anul 2020

 
58 Hotărârea nr.58/21.07.2020  

HOTĂRÂREA  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 38/2020 privind aprobarea proiectului „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului, în vederea depunerii acestuia în fază de Aplicație Completă

 
59 Hotărârea nr.59/31.07.2020  

HOTĂRÂREA  privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

 
60 Hotărârea nr.60/31.07.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) la data de 30 iunie 2020 

 
61 Hotărârea nr.61/31.07.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor spaţii situate în    incintele unor clădiri aflate în proprietatea publică a Judeţului Satu Mare şi în administrarea Spitalului  Judeţean de Urgenţă Satu Mare

 
62 Hotărârea nr.62/31.07.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea Listei solicitanților care au acces la locuință, a Listei   solicitanților care nu au acces la locuință și a Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L., aflate în administrarea Consiliului Județean Satu Mare

 
63 Hotărârea nr.63/31.07.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Expertiză tehnică + DALI pentru obiectivul de investiție “Modernizare DJ 197 Tur-Intersecție DJ 109L”

 
64 Hotărârea nr.64/31.07.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Expertiză tehnică + DALI pentru obiectivul de investiție “Pod pe DJ 109M în localitatea Tarna Mare, km21+317”

 
65 Hotărârea nr.65/31.07.2020  

HOTĂRĂREA privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Expertiză tehnică + DALI pentru obiectivul de investiție “Pod pe DJ 197, km4+500”

 
66 Hotărârea nr.66/31.07.2020  

HOTĂRÂREA privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de   investiții „Modernizarea drumului județean DJ195B Doba-(DN 19) Boghiş – Dacia  –  Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, tronson II km 10+432-km22+849.837 Moftinu Mare – Criseni – Craidorolț”

 
67 Hotărârea nr.67/31.07.2020  

HOTĂRÂREA privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de   investiții „Modernizarea drumului județean DJ195B Doba-(DN 19) Boghiş – Dacia  –  Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, tronson II km 10+432-km22+849.837 Moftinu Mare – Criseni – Craidorolț”

 
68 Hotărârea nr.68/31.07.2020  

HOTĂRÂREA  privind  aprobarea Planului de restructurare a Centrului de îngrijire și     asistență pentru persoane cu handicap mental ,, Sfânta Ana   Carei 

 
69 Hotărârea nr.69/31.07.2020  

HOTĂRÂREA privind  aprobarea Planului de restructurare a Centrului de îngrijire și     asistență pentru persoane cu handicap mental ,, Sfânta Ana   Carei 

 
70 Hotărârea nr.70/31.07.2020  

HOTĂRÂREA privind  aprobarea Planului de restructurare a Centrului de îngrijire și  asistență  socială ,,Șansa Satu Mare  

 
71 Hotărârea nr.71/31.07.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea implementării de către Consiliul Județean Satu Mare a „Programului pentru școli al României”, în anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023

 
72 Hotărârea nr.72/31.07.2020  

HOTĂRÂREA privind acordarea unor stimulente financiare personalului medical și de specialitate din Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, pe anul 2020

 
73 Hotărârea nr.73/31.07.2020  

HOTĂRÂREA privind acordarea unor stimulente financiare personalului medical și de specialitate din Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, pe anul 2020

 
74 Hotărârea nr.74/31.07.2020  

HOTĂRÂREA  privind acordarea unor stimulente financiare personalului medical și de specialitate din Spitalul Orășenesc Negrești Oaș, pe anul 2020

 
75 Hotărârea nr.75/31.07.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea achiziționării în domeniul public al Județului Satu  Mare   a imobilului situat în municipiul Satu Mare, str. Iuliu Maniu nr. 2,  înscris în CF nr. 161526 Satu Mare,  cu destinația de sediu al Bibliotecii Județene  Satu Mare

 
76 Hotărârea nr.76/31.07.2020  

HOTĂRÂREA privind darea  în administrare temporară către  Comuna Moftin pe durata realizării lucrărilor de reabilitare a unui tronson din drumul judeţean DJ 194, în lungime de 1.030 m, situat pe raza comunei Moftin şi aflat în domeniul public al Judeţului Satu Mare

 
77 Hotărârea nr.77/31.07.2020  

HOTĂRÂREA  privind darea în administrare temporară către Comuna Moftin pe durata realizării lucrărilor de reabilitare a unui tronson din drumul judeţean DJ 195C, în lungime de 365 m, situat pe raza comunei Moftin şi aflat în domeniul public al Judeţului Satu Mare

 
78 Hotărârea nr.78/06.08.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea justificării impactului asupra dezvoltării economice la     nivel județean / regional, a proiectului “Modernizarea drumului județean DJ 193 Satu Mare – Borlești – Limita de județ Maramureș, km 1 + 300 – 41 + 300”

 
79 Hotărârea nr.79/31.08.2020  

HOTĂRÂREA privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

 
80 Hotărârea nr.80/31.08.2020  

HOTĂRÂREA privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2020

 
81 Hotărârea nr.81/31.08.2020  

HOTĂRÂREA privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ195B Doba-(DN 19) Boghiş – Dacia  –  Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A) km 0+000-km 29+229.87, tronson I km 0+000-km 10+432 Doba (DN 19) – Boghiș – Dacia – Moftinu Mare”

 
82 Hotărârea nr.82/31.08.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Drum tehnologic perimetral – Aeroportul Satu Mare”

 
83 Hotărârea nr.83/31.08.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Remiza P.S.I. – Aeroportul Satu Mare”

 
84 Hotărârea nr.84/31.08.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Sistem de televiziune cu circuit închis (TVCI) pentru gard perimetral și zona tehnică – Aeroportul Satu Mare”

 
85 Hotărârea nr.85/31.08.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”, inițiat de R.A. Aeroportul Satu Mare și a cheltuielilor legate de proiect

 
86 Hotărârea nr.86/31.08.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unei suprefețe de 1.000 mp din imobilul  ,,Platformă de îmbarcare – debarcare “, aflat în proprietatea publică a Județului Satu Mare şi în administrarea R.A. Aeroportul Satu Mare

 
87 Hotărârea nr.87/31.08.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tinerii specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L., aflate în administrarea Consiliului Județean Satu Mare

 
88 Hotărârea nr.88/31.08.2020  

HOTĂRÂREA privind stabilirea numărului și cuantumului burselor de ajutor social ce pot fi acordate elevilor din învățământul special de stat din județul Satu Mare, în anul școlar 2020-2021 

 
89 Hotărârea nr.89/31.08.2020  

HOTĂRÂREA pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 71/2020 privind aprobarea implementării de către Consiliul Județean Satu Mare a „Programului pentru școli al României”, în anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023

 
90 Hotărârea nr.90/31.08.2020  

HOTĂRÂREA privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare

 
91 Hotărârea nr.91/31.08.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al           Școlii de Arte Satu Mare

 
92 Hotărârea nr.92/31.08.2020  

HOTĂRÂREA privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

 
93 Hotărârea nr.93/31.08.2020  

HOTĂRÂREA privind modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare

 
94 Hotărârea nr.94/09.09.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea implementării de către Consiliul Județean Satu Mare, la nivelul județului Satu Mare, a „Programului pentru școli al României”, în anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023

 
95 Hotărârea nr.95/22.09.2020  

HOTĂRÂREA privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

 
96 Hotărârea nr.96/22.09.2020  

HOTĂRÂREA privind modificarea pe anul 2020 a preţurilor medii ale principalelor produse agricole reprezentând venituri din cedarea folosinţei bunurilor (arendă) obţinute în natură, conform art. 84 alin. (5) și (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 114/2019

 
97 Hotărârea nr.97/22.09.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea acordului de parteneriat, a proiectului și a cofinanțării necesare realizării documentației tehnice aferente investiției ”Modernizarea drumului județean DJ 193 Satu Mare – Borlești – Limita de județ Maramureș, km 1+300 – 41+300”

 
98 Hotărârea nr.98/22.09.2020  

HOTĂRÂREA  privind mandatarea reprezentantului Județului Satu Mare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Luna Șes” să aprobe modificarea cuantumului cotizației anuale pentru anul 2020

 
99 Hotărârea nr.99/22.09.2020  

HOTĂRÂREA privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ 195 Ardud – Viile Satu Mare – Tătărăști – Necopoi – Cărășeu, tronson I Ardud – Viile Satu Mare km 0+000 – 7+645 și tronson III Necopoi Cărășeu km 17+460 – 23+810 , județul Satu Mare ”

 
100 Hotărârea nr.100/22.09.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Expertiză Tehnică + DALI + Documentații pentru obținerea avizelor pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 196 Supuru de Jos – Intersecție DJ 108P”

 
101 Hotărârea nr.101/22.09.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Expertiză Tehnică + DALI + Documentații pentru obținerea avizelor pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 109N Acâș – Unimăt – DN 1F”

 
102 Hotărârea nr.102/22.09.2020  

HOTĂRÂREA privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Satu Mare

 
103 Hotărârea nr.103/22.09.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al Comunei Acâș în domeniul public al Județului Satu Mare a segmentului de drum din DJ 109N (Tronson 6), înscris în  CF nr.102583 Acâș, sub nr. cadastral 102583

 
104 Hotărârea nr.104/22.09.2020  

HOTĂRÂREA privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți  obiectivului de investiții„Centru de Monitorizare, Coordonare Integrată și Suport în Situații de Urgență”

 
105 Hotărârea nr.105/22.09.2020  

HOTĂRÂREA privind modificarea arondării comunelor Călinești Oaș, Cămărzana și Târșolț de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Orașului Negrești Oaș la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Comunei Bixad

 
106 Hotărârea nr.106/22.09.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Fundația Caritabilă Sfântul Daniel, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare și Județul Satu Mare în vederea implementării Proiectului „Cooperare româno-elvețiană – un parteneriat de dezvoltare instituțională prin creșterea capacității operaționale”

 

 

gradi1