Ştiri recente

turistic
gradi1

Dispoziții

 

Registrul pentru evidența dispozițiilor

 

Nr. Denumire act emitent, lună an Conținut act pe scurt Modificată/ Abrogată Comunicată
1 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 1 /07.01.2020  

Privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanele nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituția Prefectului, Direcția de dezvoltare regională, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
2 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 2 /07.01.2020  

Privind admiterea cererii doamnei Papp Rozalia în calitate de împuternicită a domnului Papp Laszlo-Roland, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Papp în Weidinger și a prenumelui din Laszlo-Roland în Roland

  Instituția Prefectului, Compartimentul de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare
3 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 3 /07.01.2020  

Privind admiterea cererii doamnei Dobra Ionela-Mariana de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al minorei Mahmoud-Shawki-Abdelshafi-Ismail Maya, din Mahmoud-Shawki-Abdelshafi-Ismail în Abdelshafi

  Instituția Prefectului, Compartimentul de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare
4 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 4 /08.01.2020  

Privind aprobarea  acoperirii definitive, din excedentul reportat pe anul 2019, a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Satu Mare, rezultat la încheierea exercițiului financiar al anului 2019

  Instituția Prefectului, Direcția Economică din cadrul CJSM, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare
5 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 5 /08.01.2020  

Privind suspendarea, la inițiativa funcționarului public, a raportului de serviciu al domnului Manța Vlad Ștefan din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Managementul Regional al Deșeurilor Urbane și Lucrări Publice al Direcției Tehnice

  Instituția Prefectului, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
6 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 6 /09.01.2020 Privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui CJSM    

Instituția Prefectului, domului Rus Ioan,  Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM

7 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 7 /09.01.2020 Privnd menținerea indemnizației lunare de bază a domnului Rus Ioan la nivelul aferent lunii decembrie 2019    

Instituția Prefectului, domului Rus Ioan,  Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM

8 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 8 /09.01.2020 Privnd menținerea indemnizației lunare de bază a domnului Pataki Csaba la nivelul aferent lunii decembrie 2019    

Instituția Prefectului, domului Pataki Csaba,  Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM

9 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 9 /10.01.2020  

Privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect: Furnizare fructe și produse lactate pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Satu Mare, în vederea degustării acestora cu ocazia zilelor tematice dedicate consumului de fructe și produse lactate în cadrul măsurilor educative, aferente: ” Programului pentru școli al României”, anul școlar 2019-2020, pe 2 loturi, astfel: Lot 1 – Furnizare miez de nuci și Lot 2 – Furnizare cașcaval

  Instituția Prefectului, Direcția Achiziții Publice, Persoanele desemnate la art. 1, Direcția Administrație Publică Locală din cadrul CJSM
10 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 10 /13.01.2020  

Pentru modificarea Dispoziției nr. 380/2019 privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor a concursului de promovare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unei funcții publice de conducere vacante de Șef Serviciu al Serviciului Monitorizare, gradul profesional II, la Direcția de Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituția Prefectului, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,  Persoanele desemnate la art. 1
11 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 11 /17.01.2020  

Dispoziția privind numirea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în vederea organizării și desfășurării examenului de promovare în grad profesional a unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituția Prefectului, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,  Persoanelor desemnate la art. 1 și art. 2
12 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 12 /17.01.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect: Servicii de proiectare tehnică și detalii de execuție,necesare pregătirii investiției din cadrul proiectului ”Easydoor-Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”

  Instituția Prefectului, Direcția Achiziții Publice, Direcția de Dezvoltare Regională  din cadrul CJSM, Persoanelor desemnate la art. 1
13 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 13 /20.01.2020  

Dispoziția privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Mărcuțiu Noémi,ca urmare a mutării definitivă de pe funcția publică de execuție de consilier,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,la serviciul Managementului Regional al Deșeurilor Urbane și Lucrări Publice al Direcției Tehnice,pe funcția publică vacantă de consilier,clasa I,gradul profesional superior la Compartimentul G.I.S al Direcției Arhitect Șef

  Instituția Prefectului, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
14 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 14 /21.01.2020  

Dispoziția privind modificarea Dispoziției nr.207/2018 privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Silver – Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”,cu modificările și completările ulterioare

Dispoziția nr.207/2018 Instituția Prefectului, Direcția de Dezvoltare Regională  din cadrul CJSM, Persoanelor desemnate la art. 1
15 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 15 /22.01.2020  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituția Prefectului, domului Rus Ioan,  Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
15 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 15 /22.01.2020  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituția Prefectului, domului Rus Ioan,  Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
16 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 16 /22.01.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă ordinară, în data de  31.01.2020 ora 12.00

  Instituția Prefectului,Secretarul General al Județului
17 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 17 /23.01.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul:”Lot 1: Modernizare drum județean DJ 195 Ady Endre-Căuaș,km 18+822-24+822” cid CPV 45233120-6-Lucrări de construcții de drumuri

  Instituția Prefectului, Direcția Tehnică  din cadrul CJSM, Persoanelor desemnate la art. 1
18 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 18 /27.01.2020  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituția Prefectului, domului Rus Ioan,  Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
19 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 19 /30.01.2020  

Dispoziția privind încetarea,prin acordul părților,a raportului de serviciu al doamnei Roman Luminița Liliana de pe funcția publică de execuție de consilier,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5, la Compartimentul Monitorizare-Serviciul Monitorizare al Direcției de Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituția Prefectului, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
20 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 20 /30.01.2020  

Dispoziția privind numirea,pe durată nedeterminată,cu normă întreagă,a doamnei Roman Luminița Liliana în funcția publică de conducere de Șef Serviciu,gradul II,la Serviciul Monitorizare al Direcției de Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituția Prefectului, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
21 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 21 /03.02.2020  

Dispoziția privind aprobarea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată de medic specialist pneumologie în cadrul Dispensarului TBC Negrești Oaș al Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare

  Instituția Prefectului, Serviciul resurse umane, salarizare ,Serviciul de coordonare și cooperare instituțională din cadrul CJSM, Persoanelor desemnate la art. 1 și art. 2
22 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 22 /06.02.2020  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituția Prefectului,Direcția de Dezvoltare Regională și Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
23 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 23 /06.02.2020 Dispoziția privind numirea echipei de implementare a proiectului ”AVC-Added Value for Cooperation in Stoke Situations”    

Instituția Prefectului, Direcția de Dezvoltare Regională  din cadrul CJSM, Persoanelor desemnate la art. 1

24 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 24 /07.02.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă ordinară, în data de  14.02.2020 ora 12.00

  Instituția Prefectului,Secretarul General al Județului
25 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 25 /07.02.2020  

Dispoziția privid reluarea activității de către doamna Dan Mariana pe funcția publică de execuție de consilier juridic,gradul profesional superior,la Serviciul Juridic și Contencios al Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituția Prefectului, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
26 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 26 /07.02.2020  

Dispoziția privind numirea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în vederea organizării și desfășurării examenului de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior celui deținut,a unui angajat contractual de execuție  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituția Prefectului, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,Persoanelor desemnate la art. 1 și art. 2
27 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 27/12.02.2020  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituția Prefectului,Serviciul resurse umane , salarizare, D/l Rus Ioan
28 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 28/13.02.2020  

Dispoziția privind desemnarea persoanei cu atribuții în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instutuția Prefectului,Serviciul Resurse Umane, Salarizare, d/l Tuns Vasile
29 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 29/18.02.2020  

Dispoziția privind desemnarea doamnei Morar Bianca Larisa pentru coordonarea Compartimentului Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instutuția Prefectului,Serviciul Resurse Umane, Salarizare, d/na Morar Bianca Larisa
30 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 30/18.02.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de elaborare a Documentațiilor tehnico-economice pentru pregătirea obiectivului de investiție ”ROcHUs-Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties-Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”

  Instituția Prefectului, Direcția de Dezvoltare Regională  din cadrul CJSM, Persoanelor desemnate la art. 1
31 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 31/19.02.2020  

Dispoziția privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante de consilier,clasa I, gradul profesional superior, la Serviciul Resurse Umane,Salarizare,din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituția Prefectului, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,  Persoanele desemnate la art. 1 și art.2
32 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 32/21.02.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă extraordinară, în data de  25.02.2020 ora 14.00

  Instituția Prefectului,Secretarul General al Județului

  

gradi1