Ştiri recente

turistic
gradi1

Dispoziții

 

Registrul pentru evidența dispozițiilor

 

Nr. Denumire act emitent, lună an Conținut act pe scurt Modificată/ Abrogată Comunicată
1 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 1 /07.01.2020  

Privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanele nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituția Prefectului, Direcția de dezvoltare regională, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
2 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 2 /07.01.2020  

Privind admiterea cererii doamnei Papp Rozalia în calitate de împuternicită a domnului Papp Laszlo-Roland, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Papp în Weidinger și a prenumelui din Laszlo-Roland în Roland

  Instituția Prefectului, Compartimentul de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare
3 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 3 /07.01.2020  

Privind admiterea cererii doamnei Dobra Ionela-Mariana de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al minorei Mahmoud-Shawki-Abdelshafi-Ismail Maya, din Mahmoud-Shawki-Abdelshafi-Ismail în Abdelshafi

  Instituția Prefectului, Compartimentul de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare
4 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 4 /08.01.2020  

Privind aprobarea  acoperirii definitive, din excedentul reportat pe anul 2019, a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Satu Mare, rezultat la încheierea exercițiului financiar al anului 2019

  Instituția Prefectului, Direcția Economică din cadrul CJSM, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare
5 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 5 /08.01.2020  

Privind suspendarea, la inițiativa funcționarului public, a raportului de serviciu al domnului Manța Vlad Ștefan din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Managementul Regional al Deșeurilor Urbane și Lucrări Publice al Direcției Tehnice

  Instituția Prefectului, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
6 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 6 /09.01.2020 Privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui CJSM    

Instituția Prefectului, domului Rus Ioan,  Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM

7 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 7 /09.01.2020 Privnd menținerea indemnizației lunare de bază a domnului Rus Ioan la nivelul aferent lunii decembrie 2019    

Instituția Prefectului, domului Rus Ioan,  Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM

8 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 8 /09.01.2020 Privnd menținerea indemnizației lunare de bază a domnului Pataki Csaba la nivelul aferent lunii decembrie 2019    

Instituția Prefectului, domului Pataki Csaba,  Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM

9 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 9 /10.01.2020  

Privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect: Furnizare fructe și produse lactate pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Satu Mare, în vederea degustării acestora cu ocazia zilelor tematice dedicate consumului de fructe și produse lactate în cadrul măsurilor educative, aferente: ” Programului pentru școli al României”, anul școlar 2019-2020, pe 2 loturi, astfel: Lot 1 – Furnizare miez de nuci și Lot 2 – Furnizare cașcaval

  Instituția Prefectului, Direcția Achiziții Publice, Persoanele desemnate la art. 1, Direcția Administrație Publică Locală din cadrul CJSM
10 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 10 /13.01.2020  

Pentru modificarea Dispoziției nr. 380/2019 privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor a concursului de promovare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unei funcții publice de conducere vacante de Șef Serviciu al Serviciului Monitorizare, gradul profesional II, la Direcția de Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituția Prefectului, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,  Persoanele desemnate la art. 1
11 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 11 /17.01.2020  

Dispoziția privind numirea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în vederea organizării și desfășurării examenului de promovare în grad profesional a unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituția Prefectului, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,  Persoanelor desemnate la art. 1 și art. 2
12 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 12 /17.01.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect: Servicii de proiectare tehnică și detalii de execuție,necesare pregătirii investiției din cadrul proiectului ”Easydoor-Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”

  Instituția Prefectului, Direcția Achiziții Publice, Direcția de Dezvoltare Regională  din cadrul CJSM, Persoanelor desemnate la art. 1
13 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 13 /20.01.2020  

Dispoziția privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Mărcuțiu Noémi,ca urmare a mutării definitivă de pe funcția publică de execuție de consilier,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,la serviciul Managementului Regional al Deșeurilor Urbane și Lucrări Publice al Direcției Tehnice,pe funcția publică vacantă de consilier,clasa I,gradul profesional superior la Compartimentul G.I.S al Direcției Arhitect Șef

  Instituția Prefectului, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
14 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 14 /21.01.2020  

Dispoziția privind modificarea Dispoziției nr.207/2018 privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Silver – Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”,cu modificările și completările ulterioare

Dispoziția nr.207/2018 Instituția Prefectului, Direcția de Dezvoltare Regională  din cadrul CJSM, Persoanelor desemnate la art. 1
15 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 15 /22.01.2020  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituția Prefectului, domului Rus Ioan,  Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM

  

gradi1