Aktuális hírek

turisztika
gradi1

Szombaton 53 új beruházási finanszírozási szerződést irnak alá

Szombaton, 2014 augusztus 23-án, 15:30-kor, a Szatmár Megyei Tanács kis gyűléstermében, a 2014-es  Országos Területfejlesztési Program keretén belül, 53 új és 3 már folyamatban levő beruházás finanszírozási szerződését irják alá, Victor Ponta miniszterelnök, Liviu Dragnea miniszterelnök- helyettes, Eugeniu Avram prefektus és Adrian Ştef, a Szatmár Megyei Tanács elnöke jelenlétében.

 

A szerződések a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium és a Helyi Közigazgatási Egységek között kötettek meg.

Szatmár megyének a 2014-es évre, eredetileg 25.000.000,00 lej volt kiosztva, amiből 10.344.117,72 lej, a már folyamatban levő beruházásokra és 14.655.882,28 lej az új beruházásokra.

Ehhez az összeghez további 6.000.000 lejt tettek hozzá a már kivitelezés alatt álló munkálatok váglegesítésére.

Következésképpen, 31.000.000,00 lejes támogatást kapott Szatmár megye, amiből 16.344.117,72 lej a már folyamatban levő munkálatokra és 14.655.882,28 lej az új beruházásokra:

 1. – Apa község: DC 18 útszakasz rehabilitálása Apa és Szamostelek között – 200.000,00 lej,
 2. – Apa község: DC 86 útszakasz rehabilitálása Apa és lanka között – 200.000,00 lej
 3. – Beregszó község: községi utak rehabilitálása – 200.000,00 lej
 4. – Bogdánd község: utca modernizálása Szér településen – 200.000,00 lej
  5. -Komorzán község: 4 kilométeres Vârşor utca aszfaltozása- 100.000,00 lej
  6. –  Érkávás község: DN 1F és Újtanya közötti útszakasz rehabilitálása – 200.000,00
  7. – Csaholy község: DC37 községi út modernizálása Tasnádorbón; ivóvíz bevezetése Magyarcsaholyon és Tasnádorbón, víz és kanalizálás Oláhcsaholyban a Livezilor utcában – 300.000,00 lej
  8. – Avasújfalu község: a Valea Rea patak hídjának újjáépítése Lajosvölgyön – 300.000,00 lej
  9.-  Királydaróc község: Királydaróc – Érszentkirály – Érkisfalu közötti út modernizálása – 200.000,00 lej
  10. – Borválaszút község: kanalizálás Borválaszút és Alsóhuta településeken, szennyvíztisztító Borválaszúton – 300.000,00 lej
  11. – Kolcs község: DC21 út modernizálása Szamoslippó és Színfalu között, km 0+000-2+435 – 200.000,00 lej
  12.  – Szamosdob község: Csengerbagos és Újbagos közötti DC59-es útszakasz modernizálása – 300.000 ,00 lej
  13. – Kisgérce község: községi utak modernizálása – 100.000,00 lej
  14. – Homoród község: községi utak modernizálása – 200.000,00 lej
  15. – Majtény község: utak modernizálása Kismajtény, Nagymajtény, Gilvács és Domahida településeken – 300.000,00 lej
  16. – Szatmárudvari község: kanalizálás hálózat létrehozása Kakszentmártonon – 300.000,00 lej
  17. – Szatmárpálfalva község: DC96 útszakasz modernizálása Ombód és Amac között – 200.000,00 lej
  18.-  Piskolt község: Reszege főutcájának modernizálása – 200.000,00 lej
  19. – Remetemező község: vízhálózat kiépítése Balotafaluban – 200.000,00 lej

20. -Remetemező község: vízhálózat kiépítése Papbikó településen – 200.000,00 lej
21. – Remetemező község: Remetemező útjainak modernizálása 300.000 ,00 lej
22. – Ráksa község – ivó-és szennyvízhálózat bővítése a községben – 400.000,00 lej
23. – Szaniszló – községi utak modernizálása 300.000,00 lej
24. – Érszakácsi – községi utak modernizálása – 200.000,00 lej
25.- Tasnádszántó község: utak modernizálása Tasnádszántó településen – 200.000,00 lej
26. – Sződemeter: kanalizálás Sződemeter, Tasnádcsány és Tasnádszilvás településeken – 200.000,00 lej
27. – Szokond község: Ponoare,Ciula,Pădure,Roib,Bidi,Foiuţ,Uliţa Vili, Tetiş,utcák aszfaltozása Felsőboldád településen, melyeknek összesen 4,5 km a hossza(L=4,5 km) – 500.000,00 lej
28. – Szopor község: Felsőszopor település utcáinak aszfaltozása – 300.000,00 lej
29. – Szopor község: Alsószopor és Dobra utcáinak aszfaltozása – 300.000,00 lej
30. – Nagytarna község: DC5 útszakasz modernizálása – 300.000,00 lej
31. – Krasznaterebes község: kanalizálási rendszer és szennyvíztisztító Krasznaterebesen – 300.000 ,00lej
32. – Tarsolc község: vízellátás Tarsolc és Kistarsolc községekben- 200.000,00 lej
33. – Turc község: utcák modernizálása Turc községben – 300.000,00 lej
34.  -Túrterebes község: DC8,5+836-8+215 km útszakasz modernizálása – 100.000,00 lej
35. – Szatmárhegy község: utcák modernizálása Résztelek településen – 200.000,00 lej
36.- Erdőd: Veronica Micle, Crişan,Matei Corvin utcák modernizálása Erdődön és a Ghirişa utca modernizálása Nagymadarászon – 400.000,00 lej
37.- Avasfelsőfalu: Crizantemelor, Salcâmilor, Mihai Viteazu Moţilor utcák modernizálása (Turului –Salcâmilor részen)-200.000,00 lej

38. -Avasfelsőfalu: Moţilor utca modernizálása(Ion Creangă-Turului utca) şs DC 11-Turului utca(Victoriei-Dumbrava utca)-200.00,00 lej

39.- Avasfelsőfalu:Primăverii, Viitorului, Pieţii, Arenei, 1Iunie utcák modernizálása(Moţilor-Plopilor)-100.000,00 lej
40. – Szatmárnémeti: Károlyi út modernizálása – 500.000,00 lej
41. – Tasnád: strand felé vezető infrastruktúra modernizálása – 500.000,00 lej
42. – Szatmár megye: DJ195C Szilágypér-Érszalacs(BH),42+318-43+268, 43+268-44+768 km  – 505.882,28 lej
43. – Szatmár megye: DJ196B útszakasz modernizálása Nagykároly(DN1F) és Mezőfény 0+000.00-km 5+209,28 között – 400.000,00 lej
44. – Szatmár megye: DJ195C útszakasz modernizálása Érmindszent és Érkávás között ,18+822-24+822 km – 300.000,00 lej
45. – Szatmár megye: DJ193E útszakasz modernizálása Felsőberekszó és a máramarosi megyehatár között , 12+000-20+325 km- 400.000,00 lej
46.-  Szatmár megye: DJ193A modernizálása :Szatmár(DJ193) Amac-Oroszfalu- Résztelek-Ivácskó- Alsóhomoród- Felsőhomoród- Bükkszoldobágy- Béltehodos- Nagyszokond és Szakasz útvonalon(DN 19 A), 0+000(0+900) km 49+124(49+099) km – 250.000,00 lej
47. – Szatmár megye: DJ108L útszakasz modernizálása Tasnád- Tasnádcsög- Érszentkirály- Királydaróc- Piskárkos- Krasznaterebes- Vadaspuszta- Nagymadarász útvonalon, 0+000 km- 36+987 km – 250.000,00 lej
48. – Szatmár megye: DJ108M útszakasz modernizálása Tasnád(DN 1F)- Tasnádszántó- Érkőrös- Érendréd- Érdengeleg- Éririny- Pórtelek- Vezend- Mezőterem- Nagykároly- Kálmánd- Újkálmánd- Börvely- országhatár(Magyarország) útvonalon , 0+000 km-59+979(60+090)km – 250.000,00 lej
49. – Szatmár megye: DJ108C útszakasz modernizálása Nagykároly (DJ 108M)és Kaplony 0+000 km-3+500 km között – 200.000,00 lej
50- Szatmár megye: DJ195B útvonal modernizálása Szamosdob(DN 19) –Csengerbagos- Dácia- Nagymajtény- Kőröstelep- Királydaróc- Krasznacégény- Krasznamihályfalva- Ákos (DN 19A) 0+000 km 34+039- 400.000,00 lej

51.- Szatmár megye: DJ195B útvonal modernizálása Szamosdob(DN 19) –Csengerbagos- Dácia- Nagymajtény- Kőröstelep- Királydaróc- Krasznacégény- Krasznamihályfalva- Ákos (DN 19A) 0+000 km 37+105- 500.000,00 lej

52. Szatmár megye: DJ108G útszakasz modernizálása Felsőszopor(DN 19), Szekerestanya, DJ109N , 0+00 km-4+910(4+750) km, L=4.750 km útvonalon – 700.000,00 lej
53. Szatmár megye: a DJ195 útszakasz modernizálása Patóháza és a DN19F között – 100.000,00  lej

gradi1