gradi1

Vama

Comuna Vama este situata in partea de est a judetului Satu Mare, la 4 km de orasul Negresti–Oas si la 45 km distanta de municipiul Satu Mare, resedinta judetului.
Localitatea este atestată documentar în 1270.
Obiective de investitii :
– Alimentarea comunei Vama cu gaze naturale si apa;
– Realizarea canalizarii comunei;
– Modernizarea drumurilor comunale.
– Dezvoltarea zonei turistice Vama.
– Modernizare drumuri forestiere în Vama.
– Extindere reţele de electricitate.
– Utilizarea surselor regenerabile de căldură (SF).
– Microhidrocentrală pe râul Talna Mică (SF).
– Modernizarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.
– Construcţie, reabilitare, modernizare teren de sport în Vama.
– Construcţie, modernizare baze sportive multifuncţionale.

gradi1