gradi1

Doba

Comuna Doba, este plasata in Transilvania, in vestul judetului Satu Mare, pe drumul national DN 19 ce uneste Satu Mare de Carei.
Localitatea de resedinta se afla la 47°45′ lat. N si 22°42′ long. E.
Avand ca vecini :
– R.Ungaria la NV,
– comuna Moftin la SV,
– comuna Terebesti la S,
– Satmarel la E ,
– comuna Vetis la NE.
Este formata din satele :
– Doba,
– Boghis,
– Dacia,
– Paulian,
– Traian .
Localitatea Doba este atestat documentar în 1241, sub numele de terra Bissenorum ( pământul pecenegilor).
Obiective de investitii :
– Construire centru de informare turistică.
Managementul regional al deşeurilor urbane şi ecologizarea rampelor de deşeuri prevede:
– Închiderea tuturor depozitelor neconforme urbane şi a gropilor de gunoi din mediul rural;
– Construirea unui depozit regional în localitatea Doba în conformitate cu standardele UE proiectat să asigure preluarea şi procesarea deşeurilor din judeţ pe o perioada de aproximativ 22 de ani;
Zona de depozitare – Celula nr.1.
– Prin amenajarea zonei de depozitare – Celula nr.1 – se înţelege executarea lucrărilor de sistematizare a terasamentelor, etanşare şi drenaj pentru incinta de depozitare, conform HG 349/2005 şi Normativului Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 757/2004 privind depozitarea deşeurilor.
– Durata de viaţă a Celulei de depozitare nr. 1 este de aproximativ 5 ani, volumul capabil de stocare a deşeurilor este de 561.135 mc cu o înălţime a deşeurilor de 18,7 m de la stratul drenant din pietriş.
– Suprafaţa la bază a celulei este de 56934,17 mp.
– După atingerea capacităţii maxime de stocare, concomitent cu închiderea Celulei nr. 1 se va trece la deschiderea Celulei nr. 2.
Localitatea Doba este infratita cu :
SOUCELLES – FRANTA
VILLVEQVE – FRANTA

gradi1