gradi1

Culciu

Comuna Culciu este asezata in centru Judetului Satu Mare pe drumul Judetean DJ 193 la 25 km de Municipiul Satu Mare.
Culciu Mare a fost domeniul neamului Kaplony, fiind atestat documentar în 1267.
Obiective de investitii :
– Creare centură de ocolire.

gradi1