gradi1

Bogdand

Comuna Bogdand se afla la 60 km de municipiul resedinta de judet Satu Mare pe drumul judetean DJ 196, fiind situata la zona de granita dintre judetele Satu Mare, Maramures si Salaj.
Satele care formeaza comuna sunt Bogdand, Babta, Corund, Ser.
Numele localităţii Bogdand este atestat documentar încă din 1383.
Obiective de investitii :
– Crearea unui cămin pentru victimele agresiunii în familie.
– Reabilitare cămin cultural localitate Bogdand
– Promovarea -beiles-ului- pe piaţa internă şi internaţională (Bogdand, microregiunea Tovishat).
– Reabilitare drum Supuru de Jos-Corund-Bogdand-Nadisu.
– Construire centru de informare turistică (SF).
– Proiect integrat pentru înfiinţarea unui centru de informare, promovare şi marketing turistic.
– Construire, amenajare, modernizare drumuri de exploataţie agricolă şi de acces.
– Modernizare drumuri forestiere în Bogdand.
– Împădurire în Bogdand.
– Traininguri de cooperare transfrotnalieră pentru reprezentanţii primăriilor din microregiunile Codru şi Del-Nyirseg.
– Promovarea şi dinamizarea investiţiilor transfrontaliere în regiunea transfrontalieră româno-ungară.
– Dezvoltarea resurselor umane în domeniul social din microregiunile Codru şi Del-Nyirseg.
– Centru administrativ Primăria Bogdand.
– Zid de sprijin pe strada Viilor (SF).
– Sistem de canale descărcătoare spre Valea Maja şi Valea Cerna.
– Construcţie, reabilitare, modernizare teren de sport în Bogdand.
Localitatea Bogdand este infratita cu :
BISERICA BAPTISTA – ANGLIA

gradi1