gradi1

Ardud

Orasul Ardud se situeaza la 18 Km sud de municipiu Satu Mare pe drumul European E81.
Din punct de vedere administrativ, Consiliul Local Ardud mai cuprinde satele ARDUD VII, BABA NOVAC, GERAUSA, MADARAS, SARATURA.
Localitatea Ardud a fost atestata documentar pentru prima data in anul 1215.
Biserica romano-catolica, a fost ridicata in stil gotic in 1482 de Bartolomeu Dragffy, voievod al Transilvaniei intre 1493-1498, ctitorul faimoasei cetati a Ardudului, pahamic al regelui Matei Corvin.
Biserica a fost inchinata Fecioarei Maria, si in ea a fost inmormantat comanditarul edificiului, care a trecut in nefiinta in ziua de Sf. Dumitru, la varsta de 54 de ani.
Biserica ii pastra memoria pe o placa de marmura asezata in peretele acesteia.
Deoarece voievodul a indeplinit functii politice importante la Curtea regelui Matei Corvin (promotor al renasterii italiene ), se presupune ca biserica din Ardud a purtat, in anumite elemente de arhitectura, urmele acestui stil.
In 1545 biserica este ocupata de luterani si la 20 septembrie a acestui an aici s- a intrunit primul Sinod protestant.
În timpul asediului asupra cetăţii din 1565, biserica a suferit unele distrugeri, iar cripta familiei a fost deschisă şi profanată de către ostaşi.
La începutul secolului al XVIII-lea biserica este încă protestantă, dar în 1723 Alexandru Károlyi permite folosirea comună a edificiului de cult de către maghiarii calvini şi şvabii catolici colonizaţi de curând în zonă.
Prin unificarea sacristiei medievale cu capela laterală de pe partea nordică a bisericii s-a realizat o nouă capelă destinată catolicilor.
Sanctuarul, aflat în folosinţa reformaţilor, a fost boltit de către Károlyi în anul 1730.
In 1763 biserica revine definitiv in posesia catolicilor.
Relaţia între cele două confesiuni care împărţeau acelaşi edificiu de cult s-a înrăutăţit treptat şi, din acest motiv, în 1766, Károlyi Antal dăruieşte biserica catolicilor.
Cutremurul din 1834 a afectat biserica medievală, care a fost reconstruită în 1860, prin finanţarea lui Károlyi Lajos.
In anul 1860 au loc importante lucrari de restaurare.
Biserica-sală actuală, construită în stil neogotic, are trei nave, sanctuar poligonal şi sacristia pe partea de nord, suprapusă de un oratoriu.
Fiecare fereastră se termină în partea superioară cu o ogivă, iar faţada exterioară este dominată de contraforturi.
Turnul din partea vestică a fost construit în aceeaşi perioadă.
Tavanul este plat, altarul principal este realizat în manieră neogotică şi are în centru reprezentarea Adormirii Maicii Domnului datată în secolul al XIX-lea.
Altarul navei secundare nordice datează din secolul al XVIII-lea şi înfăţişează imaginea Naşterii Domnului.
(Vatasianu, vol.I, 1959, p.543; Balogh, vol.I, 1943, p.177-178; Henszlmann, vol.IV; 1864, p.144).
* S-au folosit imagini si text din -Catalogul Arhitecturii religioase din judetul Satu Mare.
Autori : Imola Kiss – Daniela Balu – * – Editura Muzeului Satmarean – 2000.
În 1456 familia Drágfi din Beltiug primeşte permisiunea de a construi o cetate pe moşia lor; prima cetate este construită de Bertalan Drágfi, voievod al Transilvaniei, în 1481 sau 1487 după alte surse.
Cetatea deteriorată a fost renovată de contele Károlyi în 1730, dar astăzi se văd numai ruinele construcţiei şi un bastion refăcut.
În capela cetăţii şi-au legat viaţa în 1847 poetul Sándor Petőfi şi Júlia Szendrei, fiica intendentului cetăţii din Ardud.
Altarul capelei a fost salvat înaintea distrugerii cetăţii, azi se află în capela Palatului Episcopal din Satu Mare.
Obiective de investitii :
– Extinderea reţelei de canalizare în localitatea Ardud.
– Cooperare transfrontalieră pentru promovarea turistică a localităţii Ardud.
– Construirea unei Baze sportive moderne în localitatea Ardud.
– Turism fără frontiere în zona Ardud.
– Cooperarea transfrontalieră pentru promovarea turistică a microregiunii Codru.
– Diversificarea şi îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere în domeniile cultură şi sport în zona Ardud.
– Tabere cultural-artistice pentru tinerii din zona Codru şi microregiunea Del-Nyirseg.
– Dezvoltarea resurselor umane în domeniul social din microregiunile Codru şi Del-Nyirseg.
– Promovarea şi dinamizarea investiţiilor transfrontaliere în regiunea transfrontalieră româno-ungară.
– Schimb de experienţă transfrontalieră în cadul echipelor destinate situaţiilor de urgenţă .
– Reabilitarea albiilor şi luncilor râului Crasna pe ambele părţi ale graniţei.
– Traininguri de cooperare transfrotnalieră pentru reprezentanţii primăriilor din microregiunile Codru şi Del-Nyirseg.
– Elaborarea strategiei comune de dezvoltare a microregiunii Codru şi a microregiunii Del-Nyirseg (Ardud, Euroregiunea Carpatică).
Localitatea ARDUD este infratita cu :
TREVOUX – FRANTA – www.infoslocales.com/1/trevoux.

gradi1