Ştiri recente

turistic
gradi1

Anunț de mediu privind proiectul: “POD PE DJ 193E KM 15+072 PESTE VALEA BÂRSĂULUI ÎN LOCALITATEA BÂRSĂU DE JOS”

                CONSILIUL JUDETEAN SATU-MARE, titular al proiectului: POD PE DJ 193E KM 15+072 PESTE VALEA BÂRSĂULUI ÎN LOCALITATEA BÂRSĂU DE JOS”, intravilan județul Satu Mare, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, prentru proiectul menționat.

               Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, din Municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, și la adresa de internet http://apmsm.anpm.ro.

              Publicul intersat poate inainta comentarii/observatii la proeictul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

gradi1