gradi1

Anunț de mediu privind proiectul „Modernizare DJ 197 Tur – Intersecție DJ 109L, km 4+420 – km 7+880”

          CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE cu sediul în municipiul Satu Mare, P-ța 25 octombrie Nr.1, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul ” Modernizare DJ 197 Tur – Intersecție DJ 109L, km 4+420 – km 7+880″.

           Informațiile privind proiectul pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, din municipiul  Satu Mare, Str. Mircea cel Bătrân nr.8/B, jud. Satu Mare în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14 și la sediul titularului  în zilele de luni- vineri între orele 8-14.

           Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare.

gradi1