gradi1

Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare anunță luarea deciziei de emitere a avizului de mediu pentru Planul județean de gestionare a deșeurilor în județul Satu Mare (2019-2025)

Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare anunță publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, pentru: PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL SATU MARE (2019-2025), titular CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE.

Observațiile și comentariile publicului interesat privind decizia de emitere a avizului de mediu se transmit în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14.

Avizul de mediu, motivele care au stat la baza emiterii lui, măsuri privind monitorizarea efectelor asupra mediului, precum și proiectul de plan în forma avizată pot fi consulate la următoarea adresă de internet http://apmsm.anpm.ro

gradi1