gradi1

Județul Satu Mare prin Consiliul Județean a contractat serviciile publice de adăpostire a animalelor aflate în situații de pericol, în baza Legii 205/2004, modificată și completată prin OUG. 175/2020

             Județul Satu Mare prin Consiliul Județean aduce la cunoștință locuitorilor că la nivelul județului Satu Mare au fost contractate serviciile publice de adăpostire a animalelor aflate în situații de pericol, ce fac obiect al unui ordin de plasare în adăpost, conform Legii 205/2004, modificată și completată prin OUG. 175/2020.

           Plasarea unui animal în adăpost se realizează doar dacă animalul se află într-o situație de pericol, respectiv într-una din următoarele situații:

         – animal care a fost rănit sau schingiuit;

         – animal care a fost implicat în lupte între animale sau cu animale;

         – animal domestic sau animal sălbatic captiv asupra căruia a fost practicat tirul;

           – animal folosit pentru dresajul altor animale sau pentru a controla agresivitatea altor animale;

         – animal domestic expus forţat la temperaturi foarte ridicate ori foarte scăzute;

         – animal din speciile ecvidee, bovine, ovine şi caprine aflat, fără supraveghere, pe căile de circulaţie publică.

           Constatarea existenței acestui pericol și emiterea ordinului de plasare în adăpost a animalului se realizează de către Poliția Animalelor, departament aflat în subordinea Inspectoratului de Poliție Județean.

             Aceste  servicii de adăpostire sunt asigurate de către Asociația ,,FREE LIFE’’ Satu Mare, doar pentru cazurile canine.

 

             Date de contact : Direcția Administrație Publică Locală

                                         Telefon : 0261-805.166

                                         Fax : 0261-716.402

 

gradi1