gradi1

Județul Satu Mare prin Consiliul Județean a contractat serviciile de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, în baza Ordonanței Guvernului nr.24/2016, cu modificările și completările ulterioare

Județul Satu Mare prin Consiliul Județean aduce la cunoștință locuitorilor că la nivelul județului Satu Mare au fost contractate serviciile de neutralizare a  subproduselor  de  origine animală care nu sunt destinate consumului uman, în baza Ordonanței Guvernului nr.24/2016, cu modificările și completările ulterioare.

              Aceste servicii de neutralizare sunt destinate doar pentru subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, provenite exclusiv din exploataţiile nonprofesionale ale crescătorilor individuali de animale de pe raza judeţului Satu Mare, animale identificate şi înregistrate cu cod de identificare de către DSVSA Satu Mare.

             Serviciile de neutralizare vor fi solicitate de către Unitățile Administrativ Teritoriale din județul Satu Mare printr-o solicitare în scris către Consiliul Județean Satu Mare.

              Aceste servicii de neutralizare sunt asigurate SC. DACORIM PROX. SRL.

 

              Date de contact : Direcția Administrație Publică Locală

                                          Telefon : 0261-805.166

                                          Fax : 0261-716.402

gradi1