gradi1

Anunț

JUDEȚUL SATU MARE, cu sediul în municipiul Satu Mare, P-ța 25 Octombrie, nr. 1, titular al proiectului ”Consolidare alunecare de teren în zona Luna Șes, județul Satu Mare”, propus în orașul Negrești-Oaș, zona Luna Șes, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/B, la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

gradi1