gradi1

Posts from — martie 2021

HiSky anunță al doilea zbor de linie din Satu Mare

banner mediu (1)HiSky anunță lansarea celui de-al doilea zbor de linie de pe Aeroportul Internațional Satu Mare. Este vorba despre două frecvențe pe săptămână (luni și sâmbătă) spre Frankfurt, Germania. [Read more →]

martie 31, 2021   Comentariile sunt închise pentru HiSky anunță al doilea zbor de linie din Satu Mare

PH.1 Suplimentar/30.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier judeţean al domnului Kovács Máté

P H.1 Suplimentar
P H.1 Suplimentar
P.H.1-suplimentar_3.zip
1.4 MiB
3 Downloads
Details...

martie 30, 2021   Comentariile sunt închise pentru PH.1 Suplimentar/30.03.2021

P.H.2/30.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, fond aflat la dispoziția consiliului județean, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021

P H.2
P H.2
P.H.2_5.zip
51.9 KiB
10 Downloads
Details...

martie 29, 2021   Comentariile sunt închise pentru P.H.2/30.03.2021

Aeroportul Satu Mare continuă investițiile în infrastructură și atragerea de noi curse aeriene

165450349_3637664593029337_183435499400293896_nAeroportul Internațional Satu Mare continuă investițiile în infrastructura aeroportuară, iar atragerea de noi curse aeriene interne și internaționale este o preocupare continuă. [Read more →]

martie 26, 2021   Comentariile sunt închise pentru Aeroportul Satu Mare continuă investițiile în infrastructură și atragerea de noi curse aeriene

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava caută experți relații externe pentru ocuparea unor posturi în Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava caută experți relații externe pentru ocuparea următoarelor posturi in Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020:

 • COORDONATOR MONITORIZARE IMPLEMETARE – 1 post (pe durata nedeterminată)
 • OFIȚER MONITORIZARE IMPLEMENTARE – 1 post (pe durată determinată de 2 ani, pana in Aprilie 2023)
 • OFIȚER IT&SMIS – 1 post (pe durată determinată, pana in septembrie 2022)
 • OFIȚER IT&SMIS – 1 post (pe durată determinată de 1 an, cu posibilitate de prelungire)

Termenul limită pentru depunerea dosarului de inscriere este 9 Aprilie 2021, ora 16:00 (ora României).

Pentru informații suplimentare vă rugăm să accesați linkurile de mai jos:

 

Bibliografie

ENG Bibliography
ENG Bibliography
ENG_Bibliography.doc
455.5 KiB
9 Downloads
Details...

Cerințe post Coordonator monitorizare implemetare

Requirements For IMC
Requirements For IMC
Requirements-for-IMC.doc
212.5 KiB
10 Downloads
Details...

Cerințe post Ofițer monitorizare implementare

Requirements For MIO
Requirements For MIO
Requirements-for-MIO_8.doc
210.0 KiB
8 Downloads
Details...

Cerințe post Ofițer IT&SMIS

Requirements For ITO
Requirements For ITO
Requirements-for-ITO_3.doc
209.0 KiB
9 Downloads
Details...

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Personal Data Processing Agreement
Personal Data Processing Agreement
Personal-Data-Processing-Agreement.doc
28.0 KiB
6 Downloads
Details...

 

Concursul se va desfășura în data de 13 Aprilie 2021, ora 10:00 (ora Romaniei) la sediul BRCT Suceava (Suceava, strada Bistriței, nr. 8A, etaj I).

Procedura de selecție se va desfășura după cum urmează: test scris din bibliografie, test de limbă engleză, test de operare pe calculator, interviu și analiza CV-ului.

Pentru informații suplimentare: Oana GRIGORAȘ, responsabil resurse umane

Telefon: 0770 338 005

Email: oana.grigoras@brctsuceava.ro

Biroul își rezervă dreptul de a organiza on-line derularea probelor de concurs, dacă situația generată de evoluția impredictibilă a pandemiei COVID o va impune. Acest aspect va fi anunțat in timp util candidaților.

***

 

Regional Office for Cross Border Cooperation Suceava is currently looking for external relations officers to fill the following job positions for supporting the activities of the Joint Technical Secretariat (JTS) of the Joint Operational Programme Romania – Ukraine 2014 – 2020:

 • MONITORING IMPLEMENTING COORDINATOR – 1 position
 • MONITORING IMPLEMENTING OFFICER – 1 position (for 2 years period, until April 2023)
 • IT&SMIS OFFICER – 1 position (for limited period, until September 2022)
 • IT&SMIS OFFICER – 1 position (for 1 year period, with the possibility of extension)

Deadline for submission of applications is April 9th, 2021, at 16:00 hours (Romanian time).

Additional information is available by accessing the following links:

 

Bibliography

ENG Bibliography
ENG Bibliography
ENG_Bibliography.doc
455.5 KiB
9 Downloads
Details...

Requirements for Monitoring Implementing Coordinator

Requirements For IMC
Requirements For IMC
Requirements-for-IMC.doc
212.5 KiB
10 Downloads
Details...

Requirements for Monitoring Implementing Officer

Requirements For MIO
Requirements For MIO
Requirements-for-MIO_8.doc
210.0 KiB
8 Downloads
Details...

Requirements for IT&SMIS Officer

Requirements For ITO
Requirements For ITO
Requirements-for-ITO_3.doc
209.0 KiB
9 Downloads
Details...

Personal Data Processing Agreement

Personal Data Processing Agreement
Personal Data Processing Agreement
Personal-Data-Processing-Agreement.doc
28.0 KiB
6 Downloads
Details...

 

The selection will take place on April 13th, 2021, at 10:00 hours (Romanian time), at the headquarters of Regional Office for Cross Border Cooperation Suceava. (Suceava, Bistritei Street, no. 8A, first floor)

The selection will have the following sections: written test, English language test, computer operating skills test and interview and CV analysis.

For further information, please contact Mrs. Oana GRIGORAȘ, HRR

Mobile phone:  0770 338 005

Email: oana.grigoras@brctsuceava.ro

ROCBC SV reserves its right to organize the conduct of competition tests online, if the situation generated by the unpredictable evolution of the COVID pandemic so requires. This will be announced in a timely manner to candidates.

***

Сучавське регіональне бюро транскордонного співробітництва шукає експертів в галузі міжнародних зв’язків для зайняття наступних посад в Спільному технічному секретаріаті Спільної операційної програми Румунія – Україна 2014-2020:

* КООРДИНАТОР З МОНІТОРИНГУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ – 1 вакантне місце (на невизначений період)

* ОФІЦЕР З МОНІТОРИНГУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ – 1 вакантне місце (на обмежений період в 2 роки, до квітня 2023 р.)

* ОФІЦЕР IT & SMIS – 1 вакантне місце (на обмежений період, до вересня 2022 року)

* ОФІЦЕР IT & SMIS – 1 вакантне місце (на обмежений період в 1 рік, з можливістю продовження)

 

Кінцевий термін подачі заявок – 9 квітня 2020 р., 16 год. (за часом Румунії).

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, слідуйте за нижче вказаними посиланнями:

 

Бібліографія

ENG Bibliography
ENG Bibliography
ENG_Bibliography.doc
455.5 KiB
9 Downloads
Details...

Вимоги до кандидатів на посаду Координатор з моніторингу та впровадження

Requirements For IMC
Requirements For IMC
Requirements-for-IMC.doc
212.5 KiB
10 Downloads
Details...

Вимоги до кандидатів на посаду Офіцер з моніторингу та впровадження

Requirements For MIO
Requirements For MIO
Requirements-for-MIO_8.doc
210.0 KiB
8 Downloads
Details...

Вимоги до кандидатів на посаду Офіцер IT & SMIS

Requirements For ITO
Requirements For ITO
Requirements-for-ITO_3.doc
209.0 KiB
9 Downloads
Details...

Угода про обробку персональних даних

Personal Data Processing Agreement
Personal Data Processing Agreement
Personal-Data-Processing-Agreement.doc
28.0 KiB
6 Downloads
Details...

 

Конкурсний відбір відбудеться 13 квітня 2021 року, о 10:00 (за часом Румунії), у приміщені Сучавського регіонального бюро транскордонного співробітництва (м. Сучава, вулиця Бістріцєй, № 8А, І поверх).

Процедура відбору складатиметься з: письмового тесту з Бібліографії, тесту на знання англійської мови, тесту на володіння комп’ютером, співбесіди та аналізу резюме.

За додатковою інформацією звертатись до пані Оани ГРІГОРАШ, HR менеджера.

Тел.: 0040 770 338 005

E-mail: oana.grigoras@brctsuceava.ro

Бюро залишає за собою право організовувати онлайн відбір, якщо цього вимагатиме ситуація непередбачуваного розвитку пандемії COVID. Про це завчасно буде повідомлено кандидатам.

 

martie 26, 2021   Comentariile sunt închise pentru Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava caută experți relații externe pentru ocuparea unor posturi în Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020

gradi1