gradi1

Anunț de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare anunță publicul interesat că Planul Urbanistic zonal – „PUZ – Locuințe de serviciu pentru Spitalul Orășenesc Negrești-Oaș” propus în orașul Negrești-Oaș, str. Victoriei, nr. 90, titular CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE,

nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observațiile și comentariile publicului interesat privind decizia de încadrare se trimit în scris la Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, în termen de 10 zile calendaristice de la apariția anunțului.

Decizia motivată poate fi consultată pe site-ul APM Satu Mare: http://apmsm.anpm.ro

gradi1