Ştiri recente

turistic
gradi1

Anunț privind obținerea avizului de mediu pentru “PLANUL URBANISTIC ZONAL – Locuințe de serviciu pentru Spitalul Orășenesc Negrești Oaș, jud. Satu Mare, oraș Negrești Oaș, str. Victoriei, nr.90”

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru: “PLAN URBANISTIC ZONAL – Locuințe de serviciu pentru Spitalul Orășenesc Negrești Oaș, jud. Satu Mare, oraș Negrești Oaș, str. Victoriei, nr.90”.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din Satu Mare P-ța 25 Octombrie, nr. 1, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16 și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr.8/B, luni-joi între orele 8-16,30, vineri între orele 8-14, din data de 31.10.2019.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 22.11.2019, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod. 440012, fax. 0261-733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro.

gradi1