Ştiri recente

turistic
gradi1

ANUNȚ cu privire la decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs – Szatmár – Bereg Counties”

       UAT JUDEȚUL SATU MARE prin Consiliul Județean Satu Mare, titular al proiectul: ”ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs – Szatmár – Bereg Counties – Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare” propus în municipiul Satu Mare, str. Ravensburg nr. 1 – 3, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.

        Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.

       Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

gradi1