Ştiri recente

turistic
gradi1

Anunț solicitare acord Mediu

                   CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE cu sediul în municipiul Satu Mare, P-ța 25 Octombrie, nr.1, jud. Satu Mare, titular al proiectului ” Modernizarea drumului judeţean DJ 194, tronson Moftinu Mic – Moftinu Mare – Intersecție DJ 195B, județul Satu Mare”,  propus a fi amplasat în Moftinu Mic – Moftinu Mare – Intersecție DJ 195B, jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul de mai sus, propus a fi amplasat în comuna Moftin, jud. Satu Mare .

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în terment de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Satu Mare.

gradi1