gradi1
b

O nouă întâlnire a Grupului Local de Sprijin constituit în cadrul proiectului EPICAH

În data de 20 mai 2019 a avut loc o nouă întâlnire a Grupului Local de Sprijin constituit în cadrul proiectului EPICAH – Effectiveness of Policy Instruments for Cross – Border Advancement in Heritage (Eficacitatea instrumentelor de politică pentru promovarea patrimoniului transfrontalier), în sala de şedinţe a Camerei de Comerţ şi Industrie  Satu Mare.

Proiectul EPICAH își propune să îmbunătățească instrumentele de politică privind protecția transfrontalieră a patrimoniului natural și cultural și dezvoltarea, prin schimbul de experiență și de bune practici între parteneri cu o vastă experienţă în dezvoltarea de strategii, de proiecte și acțiuni în acest domeniu pe baza proceselor de cooperare transfrontalieră.

a DSC_0640

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare este unul dintre cei 9 parteneri ai proiectului, alături de alte organizații din Portugalia, Spania, Italia, Ungaria, Grecia, Estonia sau Cehia.

În  cadrul şedinţei Grupului Local de Sprijin s-a făcut prezentarea şi avizarea draftului Planului Regional de Acţiune, elaborat de expertul consultant și a fost prezentat și discutat documentul transmis Comisiei Europene privind necesitatea unei politici comune pentru turismul în Uniunea Europeană.

Au fost prezentate, de asemenea, rezultatele celei de-a cincea vizite de studiu  din Plzen-Cehia și exemplele de bune practici transfrontaliere de patrimoniu cultural, natural şi turistic din zona eligibilă România-Ungaria, aprobate  de Comitetul de coordonare al  proiectului EPICAH, încărcate pe platforma de învăţare a programului Interreg Europe.

În finalul întâlnirii au fost discutate aspectele organizatorice ale programului şi agendei întâlnirii transnaţionale şi a vizitei de studiu a partenerilor de proiect EPICAH la Satu Mare, în perioada 23-26 septembrie 2019.

gradi1