gradi1

Programul Romania–Ucraina 2014-2020 a lansat primele două apeluri de propuneri de proiecte

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, a lansat în data de 18 decembrie 2017, două apeluri de propuneri de proiecte pentru Programul Operational Comun România- Ucraina  2014-2020.

Apelul 1 se adresează proiectelor HARD (proiecte a căror componentă de infrastructură depășește 1 000 000 euro), iar alocarea financiară totală disponibilă este 19 100 000 euro.

Apelul 2 se adresează proiectelor SOFT (proiecte care nu includ componentă de infrastructură sau  a căror componentă de infrastructură are o valoare mai mică de 1 000 000 euro), iar alocarea financiară totală disponibilă este 17 000 000 euro.

Data limită pentru depunerea on-line a aplicațiilor este 3 mai 2018, ora 16:00. Aplicațiile vor fi depuse și în format de hârtie.

Informații despre pașii de urmat pentru depunerea aplicațiilor, prioritățile vizate de apeluri, valoarea maximă a finanțărilor acordate precum și regulile de eligibilitate sunt prezentate în pachetele de aplicație disponibile pe site-ul programului: http://www.ro-ua.ro-ua-md.net/en/

Persoanele interesate pot adresa Secretariatului Tehnic Comun și/ sau oficiilor antenă din Ucraina întrebări cu privire la aceste apeluri până cel târziu la data de 12 aprilie 2018, la datele de contact indicate pe site-ul Programului. Răspunsurile la întrebări vor fi publicate în secțiunea Întrebări Frecvente (FAQ).

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA– UCRAINA 2014-2020

 

The Joint Operational Programme Romania-Ukraine 2014-2020 has launched two calls for proposals

Ministry of Regional Development, Public Administration and European Funds in Romania acting as Managing Authority launched on December 18, 2017 two calls for project proposals within the Joint Operational Programme Romania-Ukraine 2014-2020.

1st Call for proposals addresses HARD projects (having an infrastructure component of at least 1 million EUR) and has an overall financial allocation of EUR 19 100 000.

2nd Call for proposals addresses SOFT projects (do not include an infrastructure component OR their infrastructure component is of less than 1 million EUR) and has an overall financial allocation of EUR 17 000 000.

The deadline for on-line submission of project proposals is May 3, 2018, 4.00 PM Romanian time. The project proposals must also be submitted in hard-copy.

The steps for submitting project proposals, priorities available for each call, the maximum amount of grants and the eligibility rules are provided in the Application Packages available on the programme’s webpage: http://www.ro-ua.ro-ua-md.net/en/.

Interested persons may address questions to the Joint Technical Secretariat and / or the JTS branch offices in Ukraine by April 12, 2018, at the contact details available on the programmme’s webpage. Answers to these questions will be published in the Frequent Asked Questions Section.

THE JOINT OPERATIONAL PROGRAMME ROMANIA – UKRAINE 2014-2020

 

Спільна Операційна Програма «РумуніяУкраїна 2014-2020» оголосила 2 конкурси проектних пропозицій.

18 грудня 2017 року Міністерство регіонального розвитку, державного управління та європейських фондів Румунії, що виступає в ролі Органу Управління, оголосило 2 конкурси проектних пропозицій у рамках Спільної Операційної Програми «Румунія-Україна 2014-2020».

1ий Конкурс – для проектних пропозицій типу HARD (з інфраструктурним компонентом на суму щонайменше 1 млн. ЄВРО) та з загальною сумою фінансової підтримки 19 100 000 ЄВРО.

2ий Конкурс – для проектних пропозицій типу SOFT (без інфраструктурного компоненту АБО з інфраструктурним компонентом на суму менше 1 млн. ЄВРО) та з загальною сумою фінансової підтримки 17 000 000 ЄВРО.

Кінцевий строк подання проектних пропозицій on-line 3 травня 2018 року, о 16:00 за Румунським часом. Проектні пропозиції повинні також подаватися у паперовому вигляді.

Заходи для подання проектних пропозицій, пріоритети, доступні для кожного конкурсу, максимальні суми гранту та правила прийнятності наведені в Аплікаційних Пакетах, які можна знайти на веб-сторінці програми: http://www.ro-ua.ro-ua-md.net/en/.

Усі зацікавлені мають можливість надсилати питання до Спільного Технічного Секретаріату та/або до бранч офісів СТС в Україні до 12 квітня 2018 року, за контактами, що вказані на офіційній веб-сторінці програми. Відповіді на ці запитання будуть опубліковані у секції FAQ.

СПІЛЬНА ОПЕРАЦІЙНА ПРОГРАМА РУМУНІЯУКРАЇНА 2014-2020

gradi1