gradi1

Modernizare drum judeţean DJ 195 Potău – DN 19F

drum potauOfertantul câştigător este SC Tehnic-Asist SRL cu prețul ofertat 3.241.989,23 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 778.077,41 lei şi durata de execuţie fiind de 4 (patru) luni, cu o perioadă de garanţie acordată lucrărilor de 36 luni.

Sectorul de drum judeţean DJ 195 ce urmează a fi modernizat are o lungime totală de 3.628,71 m. În profil transversal, lăţimea proiectată este de 6,00 m (două benzi de câte3,00 m fiecare) cu acostamente de câte 1,00 m pe fiecare parte.

Pentru modernizarea sectorului de drum judeţean DJ 195 s-a proiectat următoarea soluţie:

Realizarea unui strat de fundaţie din balast de 35 cm grosime, urmat de un strat de piatră spartă de 20 cm grosime,după care se va realiza un strat de legătură din BAD 25 de 6 cm grosime şi un strat de uzură din BA16 de 4 cm grosime. Se vor mai executa rigole carosabile, podeţe, amenajare intersecţii, semnalizare verticală şi orizontală, şi accesele la proprietăţi.

Sursa de finanţare a obiectivului de investiţii: Programul Naţional de Dezvoltare Locală în baza contractului de finanțare semnat de Consiliul Județean Satu Mare.

Începând din 10 martie 2016 se așterne beton asfaltic BAD25 în grosime de 6cm. Pâna în data de 14 martie 2016 pe lungimea de 2500m începând din drumul național DN19F intersecția cu drumul spre Potău, se vor așterne 2 straturi de beton asfaltic în grosime de 10cm.
drum potau 2

gradi1