gradi1

REABILITARE ȘI MODERNIZARE SUPRAFEȚE DE MIȘCARE ȘI EXTINDERE AEROGARA LA AEROPORTUL SATU MARE

1
FAZA I
Contractul de finanțare pentru implementarea proiectului ”Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogara la aeroportul Satu Mare”, a fost semnat în data de 2 octombrie 2015, între Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial – Transport 2007-2013 și Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare în calitate de Beneficiar.

Termen de finalizare (faza I): 31 decembrie 2015

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea dezvoltării infrastructurii de transport aerian pe teritoriul României, pentru realizarea obiectivului general al Programului Operațional Sectorial ”Transport” 2007-2013 și anume de a promova un transport durabil în România, în condiții de siguranță și eficiență, pentru persoane și mărfuri, la nivel de servicii la standarde europene.
Rezultatele proiectului până la data de 31 decembrie 2015:
S-au executat lucrări la pavajul suprafețelor de mișcare (reparații betoane, refacerea tuturor tipurilor de rosturi, în proporție de 100%, respectiv așternerea stratului de asfalt subțire turnat la rece pe cca 45% din suprafață), la instalațiile de balizaj luminos (cablarea circuitelor primare, în proporție de cca 50%) și la canalizarea pluvială (realizată în proporție de cca 70%).
Extinderea aerogării este la faza de rezistență (fundații și structură metalică montată).
De asemenea s-au procurat o mare parte din echipamentele ce urmează a fi montate în cadrul lucrării (furnitura de balizaj, tablouri electrice, transformatoare, grupuri electrogene, UPS-uri, echipamentele de climatizare și încălzire, echipamentele tehnologice din aerogară: ghișee check-in cu căntare, benzi bagaje, etc.)

Valoarea totală a proiectului este de 66.293.636,26 lei. Gradul de absorbție a fondurilor nerambursabile, puse la dispoziția beneficiarului, va atinge procentul de aproximativ 50% din valoarea totală a proiectului la 31.12.2015
Proiectul a fost inclus pe lista proiectelor ce urmează a fi fazate în perioada 2014 – 2020, listă emisă de Guvernul Romaniei la data de 15.12.2015.

Mobilitate in Romania. Conexiuni cu Europa.
www.ampost.ro
Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune.

gradi1