gradi1

Convocare ședință de Consiliu Județean

stema-Judetului-Satu-Mare-ptr.-siteÎn temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Dispoziţiei nr. 180/25.08.2015 a preşedintelui se convoacă Consiliul Judeţean Satu Mare în şedinţă ordinară, în data de 31.08.2015, ora 14:00, în sala mică de şedinţe. Ordinea de zi poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Satu Mare şi pe site-ul instituţiei.

Preşedinte
Ștef Mihai Adrian

gradi1