gradi1

PCJ NR. 9 – 24.07.2015

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului județului Satu Mare să voteze în  Adunarea Generală a “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” pentru aderarea comunelor Cehal și Racșa la Asociație

[Read more →]

iulie 24, 2015   Comentariile sunt închise pentru PCJ NR. 9 – 24.07.2015

PCJ NR. 1 – 24.07.2015

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală), respectiv a bugetului împrumutului intern la data de 30 iunie 2015

[Read more →]

iulie 24, 2015   Comentariile sunt închise pentru PCJ NR. 1 – 24.07.2015

PCJ NR. 8 – 24.07.2015

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Natională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului obiectivului de investiţii ,,Reabilitare Ambulatoriu I (amenajare Laborator şi supraînălţare)” din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare și asigurarea  unor condiții în vederea executării acestui obiectiv

[Read more →]

iulie 24, 2015   Comentariile sunt închise pentru PCJ NR. 8 – 24.07.2015

PCJ NR. 7 – 24.07.2015

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Natională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului obiectivului de investiţii „Modernizare şi reabilitare corp clădire spital vechi al Spitalului orăşenesc Negreşti Oaş” și asigurarea  unor condiții în vederea executării acestui obiectiv unor condiții în vederea executării acestui obiectiv

[Read more →]

iulie 24, 2015   Comentariile sunt închise pentru PCJ NR. 7 – 24.07.2015

PCJ NR. 6 – 24.07.2015

 PROIECT  DE  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii  “Reabilitare si modernizare Centru Școlar pentru Educaţie Incluzivă Satu Mare, strada Al. Ioan Cuza, nr. 8“

[Read more →]

iulie 24, 2015   Comentariile sunt închise pentru PCJ NR. 6 – 24.07.2015

gradi1