gradi1

Anunț- Concurs de proiecte de management pentru asigurarea managementului la Muzeul Județean Satu Mare

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Satu Mare s-au aprobat reglementări proprii privind organizarea şi desfăşurarea concursului de proiecte de management pentru instituţiile publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Satu Mare.

►Reglementările proprii adoptate vizează Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul Județean Satu Mare aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Satu Mare, precum şi Caietul de obiective pentru concursul de proiecte de management.

►Caietul de obiective structurat pentru fiecare tip de instituţie publică de cultură reprezintă un set de cerinţe formulate de către autoritate, pe care managerul trebuie să le îndeplinească, prin intermediul instituţiei publice de cultură, în vederea satisfacerii nevoilor culturale ale comunităţii, într-o perioadă determinată de timp. Aceste documente sunt strict necesare pentru elaborarea de către candidaţi a ofertei proprii, care trebuie să cuprindă descrierea soluţiilor concrete, a rezultatelor preconizate, precum şi estimarea resurselor şi mijloacelor necesare îndeplinirii cerinţelor impuse.

Concursul de proiecte de management se desfăşoară conform următorului calendar, stabilit cu respectarea prevederilor din ordonanţa de urgenţă:

-până la data de 07.08.2015, ora 16.00 – depunerea mapelor de concurs şi proiectelor de management pentru perioada 2015-2019 de către candidaţi;

-perioada 10.08.-16.08.2015 – analiza proiectelor de management;

-17.08.2015 – susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului;

Caietul de obiective

Caiet De Obiective
Caiet De Obiective
caiet de obiective(4).pdf
202.8 KiB
319 Downloads
Details...
, regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului
Regulament De Organizare Si Desfasurare A Concursului De Proiecte
Regulament De Organizare Si Desfasurare A Concursului De Proiecte
regulament de organizare si desfasurare a concursului de proiecte.pdf
60.5 KiB
413 Downloads
Details...
, sunt aduse la cunoştinţa publică de către Consiliul Judeţean Satu Mare prin publicare pe site-ul propriu www.cjsm.ro .

 

Conditiile pe care trebuie să le îndeplinească cumulativ fiecare candidat în vederea prezentării la concurs:

-are cetăţenie română

-are capacitate deplină de exerciţiu

-întruneşte condiţiile de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,

-întrunește condițiile de pregătire culturală sau experienţă managerială

Conditii specifice pentru ocuparea postului:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor socio-umaniste.

-vechime în muncă: minim 9 ani,

-experiență managerială : minim 7 ani

-domiciliul stabil în judeţul Satu Mare

-cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu.

Dosarul trebuie să conţină următoarele documente:

-curriculum vitae actualizat (modelul european)

-copie a actului de identitate

-copie a diplomei de licenţă legalizată sau însoţită de original

-certificatul de cazier judiciar

-adeverinţă medicală eliberată de medical de familie care atestă starea de sănătate

-copii ale altor diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor (dacă sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplică candidatul) însoţite de original.

-copie a carnetului de muncă pe care trebuie să apară obligatoriu:” CONFORM CU ORIGINALUL”, ştampila unităţii şi semnătura persoanei împuternicite în acest sau adeverinţă de vechime însoțită de original.

Depunerea acestui dosar se va face personal.Toate documentele pe care le va conţine vor fi obligatoriu în limba română și însoțite de original. Documentele elaborate într-o limbă străină şi care nu sunt însoţite de o traducere legalizată în limba română nu vor fi luate în considerare.

Proiectele de management sunt elaborate de către candidaţi fără a fi personalizate, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerinţelor din caietul de obiective şi a prevederilor legislaţiei indicate în bibliografie.

Candidaţii pot solicita informaţii suplimentare necesare elaborării proiectelor de management, în baza unei cereri motivate.În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii privind solicitarea de date suplimentare, instituţia publică de cultură pentru care se organizează concursul este obligată să furnizeze informaţiile solicitate.

Nedepunerea dosarului în termenul prevăzut sau depunerea unui dosar incomplet determină automat respingerea candidaturii.Candidaţii ale căror dosare corespund cerinţelor formulate în anunţ şi în prezentul regulament, precum şi celorlalte prevederi legale din acest domeniu, vor fi consideraţi înscrişi la concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Satu Mare, nr.de telefon 0261805125, 0261805106.

P R E Ş E D I N T E                                                             Șef Birou

 

  Ştef Mihai Adrian                                                    Crișan Anca Maria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

red./tehn. B.T.

2ex.

iulie 17, 2015   Comentariile sunt închise pentru Anunț- Concurs de proiecte de management pentru asigurarea managementului la Muzeul Județean Satu Mare

Expoziţie foto-documentară

100 de ani de la naşterea artistului fotograf Iuliu Pop (1915-1996) şi prezentare power-point
Locul desfăşurării: Muzeul Județean Satu Mare
Organizatori: Muzeul Județean Satu Mare, Biblioteca Judeţeană Satu Mare.

iulie 17, 2015   Comentariile sunt închise pentru Expoziţie foto-documentară

Școala bunelor maniere

Locul desfășurării: Sala Multimedia Satu Mare
Organizator: Biblioteca Judeţeană Satu Mare

iulie 17, 2015   Comentariile sunt închise pentru Școala bunelor maniere

MedievArtFest Ardud

Ediția a IV-a
Locul desfășurării: Cetate Ardud
Organizatori: Consiliul Județean Satu Mare, Primăria Ardud, Teatrul ,,Scena” Târgu Mureş, Asociația Culturală „Augustin Mircea” Ardud

iulie 17, 2015   Comentariile sunt închise pentru MedievArtFest Ardud

„Tabăra de Ask-Answer” limba engleză pentru copii

Ediția I
Locul desfășurării: Călinești-Oaş
Organizator: Uniunea Tineretului Democrat Maghiar Satu Mare

iulie 17, 2015   Comentariile sunt închise pentru „Tabăra de Ask-Answer” limba engleză pentru copii

gradi1