gradi1

,,Tabăra de Follow Me” de limbă engleză pentru copii ediţia I

Locul desfăşurării: Călineşti Oaş
Organizator: Uniunea Tineretului Democrat Maghiar Satu Mare

gradi1