gradi1

Comuna Culciu este cea mai curată și bine gospodărită comună din județ

DSC_0604Conducerea Consiliului Judeţean Satu Mare a înmânat astăzi premiile câştigătorilor concursului ”Cea mai curată şi bine gospodărită comună” din judeţul Satu Mare, care a ajuns în acest an la a II-a ediție. Marele premiu, constând într-o autoutilitară VW Caddy în valoare de 14.900 de euro, a fost câștigat de comuna Culciu.Președintele Consiliului Județean, Adrian Ștef, a declarat că acest concurs a fost organizat cu scopul de a motiva primarii dar și locuitorii de a întreține curățenia în fiecare comună.
Prin urmare, juriul a decis ca premiul I, constând într-o autoutilitară VW Caddy în valoare de 14.900 de euro să fie acordat comunei Culciu, premiul II – lucrări de întreținere în valoare de 10.000 de euro a fost acordat comunei Beltiug, premiul III- utilaje de întreținere în valoare de 5.000 de euro a fost oferit comunei Foieni iar premiul special în valoare de 10.000 de euro pentru lucrări de întreținere a fost acordat comunei Petrești.

REGULAMENT
De organizare şi desfăşurare a concursului
„Cea mai curată și bine gospodărită comună din judeţul Satu Mare”

Art.1 SCOPUL CONCURSULUI

Scopul concursului „Cea mai curată și bine gospodărită comună din judeţul Satu Mare” este de a antrena instituțiile publice, locuitorii unităților administrativ teritoriale pentru realizarea obiectivelor de gospodărire a localităților prin valorificarea cât mai eficientă a potențialului uman și material din județ.
În urma intrării în vigoare a Legii 54/2012, autorităţile administraţiei publice locale (APL) au obligaţia realizării de zone special amenajate pentru activităţile de picnic şi zone indicate pentru activităţile de picnic cu respectarea cerinţelor stipulate prin lege.
Pentru realizarea cu profesionalism şi corespunzător cerinţelor din punct de vedere al protecţiei mediului, Judeţul Satu Mare, Consiliul Județean împreună cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare, lansează o provocare (concurs) la adresa APL-urilor din judeţul Satu Mare, materializată prin realizarea la nivelul fiecărei comunităţi locale a unor zone de recreere pentru desfăşurare de activităţi specifice de picnic.

Art.2 PARTICIPANȚI
Toate comunele, unități administrativ teritoriale ale Județului Satu Mare.

Art.3 PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
Concursul se va desfășura anual după următorul calendar:

iunie – septembrie perioada de desfășurare a activităților pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare
octombrie – noiembrie monitorizarea îndeplinirii criteriilor de evaluare, întocmirea clasamentului
noiembrie – decembrie premierea câștigătorilor
primul trimestru al anului următor desfășurării concursului alocarea financiară a premiilor

Art.4 CRITERIILE DE EVALUARE
1 PROTECȚIA MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIREA APELOR 450
1.1 ZONE VERZI 200
1.1.1 Parcuri 10
1.1.2 Parcuri întreținute 40
1.1.3 Teren de joacă/sport 10
1.1.4 Teren de joacă/sport întreținut 40
1.1.5 Întreținere perdele vegetale,pomi 50
1.1.6 Valorificare terenuri degradate prin realizarea de perdele vegetale 50
1.2 DEȘEURI 150
1.2.1 Sistem de colectare a deșeurilor menajere 50
1.2.2 Sistem de colectare selectivă a deșeurilor refolosibile 50
1.2.3 Inexistența depozitelor clandestine 50
1.3 GOSPODĂRIREA APELOR 100
1.3.1 Șanțuri decolmatate/igienizate 50
1.3.2 Podețe întreținute 50
2 REALIZAREA DE ZONE SPECIAL AMENAJATE PENTRU ACTIVITĂŢILE DE PICNIC ŞI ZONE INDICATE PENTRU ACTIVITĂŢILE DE PICNIC 500
2.1 INDICAREA ACCESULUI CĂTRE ZONĂ 25
2.1.1 Existența indicatoarelor de semnalizare a zonei 10
2.1.2 Existența indicatoarelor către zona de picnic pe raza comunei 15
2.2 AFIȘAREA ORARULUI ȘI REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE, A NUMERELOR DE TELEFON UTILE PRECUM ȘI A PLANULUI DE ORGANIZARE ȘI AL FACILITĂȚILOR ZONEI 25
2.3 DOTAREA AMENAJAREA ZONEI 175
2.3.1 Existența locului de parcare biciclete delimitată, marcată 15
2.3.2 Existența locului de parcare auto delimitată, marcată 15
2.3.3 Existența zonei picnic liberă delimitată, marcată 15
2.3.4 Existența zonei picnic amenajată delimitată, marcată 15
2.3.5 Existența locurilor de joacă pentru copii amenajate 15
2.3.6 Existența spațiilor destinate sportului în aer liber amenajate 15
2.3.7 Existența locurilor special amenajate pentru aprinderea focului 25
2.3.8 Existența facilităților în locurilor special amenajate pentru aprinderea focului realizate (loc de depozitare lemne, ustensile specifice, suprafete utile, etc) 25
2.3.9 Zona picnic amenajată din materiale ecologice 35
2.4 DOTAREA ZONEI CU PUNCTE SPECIAL DESTINATE COLECTĂRII SELECTIVE A DEȘEURILOR 100
2.4.1 Existența zonei amenajate pentru colectare deșeuri 10
2.4.2 Existența zonei amenajate pentru colectare cu containere inscripționate pe 3 categorii conform legislației în vigoare 20
2.4.3 Zonă de colectare amenajată, bazată pe creativitate 25
2.4.4 Existența marcajelor punctelor de colectare selectivă precum și a afișajelor cu regulile privind colectarea selectivă 20
2.4.5 Existența containerelor pentru deșeuri menajere 25
2.5 DOTAREA CU TOALETE ECOLOGICE 25
2.6 PROMOVAREA ZONEI 50
2.6.1 Materiale de promovare realizate (pliante, flyere, etc.) 10
2.6.2 Promovare pe pagina web a comunei 10
2.6.3 Promovare pe pagina web a Județului Satu Mare 10
2.6.4 Promovare pe pagina web a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare 5
2.6.5 Comunicate în presă (scrisă sau on-line) 5
2.6.6 Alte metode de promovare 10
2.7 SCOATEREA ÎN EVIDENȚĂ A SPECIFICULUI ZONEI PRECUM ȘI ASPECTUL GENERAL DIN PUNCT DE VEDERE ECOLOGIC 50
2.8 IMPLICAREA POPULAȚIEI COMUNEI ÎN ACTIVITĂȚILE ORGANIZATE ÎN SCOPUL AMENAJĂRII ZONELOR DE PICNIC 50
3 INFRASTRUCTURA 600
3.1 Domeniul public 350
3.1.1 Drumuri comunale și vicinale întreținute 50
3.1.2 Trotuare 10
3.1.3 Trotuare întreținute 40
3.1.4 Iluminat public 50
3.1.5 Rețea de distribuție apă 50
3.1.6 Rețea de canalizare 50
3.1.7 Cimitir public întreținut 50
3.1.8 Există PUG aprobat 50
3.2 Clădiri publice 150
3.2.1 Clădiri publice întreținute exterior 50
3.2.2 Clădiri publice întreținute interior 50
3.2.3 Grupuri sociale întreținute 50
3.3 Pagina de internet de prezentare a comunei 100
3.3.1 Existența 20
3.3.2 Volum de informații diversificat 40
3.3.3 Informații actualizate 40
4 ACTIVITATE ECONOMICĂ 200
4.1 Atragere de fonduri 100
4.1.1 Proiecte depuse sau în derulare 25
4.1.2 Proiecte terminate cu succes 25
4.1.3 Proiecte noi planificate (existenta SF, PT, etc) 50
4.2 Activități pentru atragerea investitorilor 100
4.2.1 Existența unor măsuri pentru atragerea investitorilor 65
4.2.2 Investitori atrași 35
5 SĂNĂTATE PUBLICĂ, ASISTENȚĂ SOCIALĂ 150
5.1 Existența cabinetelor medicale 10
5.2 Cabinete medicale/stomatologice funcționale (existența medic) 40
5.3 Existența măsurilor de atragere a cadrelor medicale în zonă 50
5.4 Existența serviciului de asistență socială
(personal specializat) la nivel de UAT 20
5.5 Existența serviciilor publice de asistență socială
(centre de zi, centre familiale sau pentru vârstnici) 30
6 ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, SPORT 350
6.1 Infrastructură școlară întreținută 50
6.2 Existența sala de sport 50
6.3 Existența bibliotecă 50
6.4 Dotare școală cu calculatoare 50
6.5 Existența grupului social funcțional în școală 50
6.6 Existența cămin cultural 10
6.7 Cămin cultural întreținut/modernizat funcțional 40
6.8 Organizarea de evenimente culturale la nivel de comună 50
7 ALTE ACTIVITĂȚI 250
7.1 Înfrățirea sau asocierea cu alte localități 50
7.2 Adoptarea de HCL pentru participarea la această acțiune 50
7.3 Organizarea de activități pentru implicarea populației in vederea participării comunei la competiție 50
7.4 Implicarea consilierilor locali (implicarea in diverse acțiuni întreprinse de comunitate în vederea participării la prezenta competiție) 50
7.5 Pază și ordine publică 50
TOTAL 2500

Art.5 Unitățile administrativ teritoriale clasate pe primele trei locuri vor fi premiate după cum urmează:

Premiul de excelenţă în valoare de 10.000 euro
pentru achiziţionarea de produse/servicii/lucrări
Premiul I în valoare de 14.500 euro
pentru achiziționarea unei autoutilitare
Premiul II în valoare de 10.000 euro
pentru achiziționarea de utilaje/mașini pentru întreținerea spațiilor aflate în domeniu public, inclusiv a zonei picnic nou create
Premiul III în valoare de 5.000 euro
pentru lucrări de reparații/întreținere/amenajare, dotare școală sau clădiri aflate în domeniul public, amenajare sau achiziționare a unui foișor pentru organizarea evenimentelor în aer liber din cadrul comunei.

Art.6 Unitatea administrativ teritorială clasată pe locului I, în situaţia în care pe parcursul a 5 ani consecutivi se va clasa tot pe locul I, va primi în locul premiului I, un premiu special – premiul de excelenţă, echivalentul în lei a sumei de 10.000 euro, pe care îi va putea utiliza pentru achiziţionarea de produse/servicii/lucrări, care vor fi menţionate în contractul ce se va semna între Judeţul Satu Mare şi unitatea administrativ teritorială, iar premiul I va reveni următorului clasat.
Art.7 Pentru evaluarea criteriilor stabilite se va constitui o comisie formată din membri cu număr impar, cu implicarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare.

Art.8 Comisia de evaluare va fi numită prin Hotărâre a Consiliului Județean Satu Mare.

Art.9 Comisia de evaluare va monitoriza îndeplinirea criteriilor de evaluare și va elabora clasamentul în conformitate cu prevederile din prezentul regulament.

Art.10 Județul Satu Mare, Consiliul Județean Satu Mare, în colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare vor coordona activitățile privind organizarea și desfășurarea concursului.

Art.11 Fondurile necesare premierii vor fi asigurate din Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Satu Mare
DSC_0600

DSC_0586

DSC_0580

gradi1