gradi1

Un nou proiect încheiat cu succes

8Joi, 26 martie 2015 a avut loc conferința de încheiere a proiectului „Reabilitarea și dotarea Centrului de Plasament „Floare de Colț” în vederea accesului beneficiarilor la servicii de dezvoltare a deprinderilor de viață  independentă și a competențelor profesionale”. 

Centrul de plasament „Floare de colț””, este unul modern și dotat corespunzător pentru cei 50 de copii care locuiesc și îți desfășoară activitățile zilnice acolo.

Este încă un proiect implementat cu succes în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Valoarea totală a proiectului 1.581.664,09 lei din care:

1.221.413,17 lei – valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA)

1.038.201,19 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul  European de Dezvoltare Regională;

158.783,72 lei – valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional;

24.428,26 lei – co-finanţarea eligibilă a beneficiarului.

Centrul dispune de personal de specialitate adecvat şi bine pregătit, referenţi, asistenţi medicali, îngrijitori, pentru asigurarea serviciilor oferite de centru.

Sălile formate în urma mansardării și recompartimentării clădirii corp A au fost transformate în sală de informatică, sală multimedia și sală de croitorie în vederea deprinderii de abilități practice pentru o viață independentă a tinerilor.

gradi1