gradi1

S-au semnat contracte de dezvoltare a județului Satu Mare în valoare de 2.494.982 lei

DSC_0618Miercuri, 17.12.2014, orele 10, în Sala Mică de şedinţe a Consiliului Judeţean Satu Mare, a avut loc semnarea Contractelor de finanţare aferente a 17 obiective de investiţii noi, finanţate pe anul 2014, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.

Contractele de finanţare sunt încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Unităţile Administrativ Teritoriale.

           Conform Ordinului M.D.R.A.P.Nr.2153/2014, întreg judeţului Satu Mare i-a fost alocată pe anul 2014 pentru investiţii noi și în continuare, suma de 55.343.294 lei.

În urma verificărilor documentaţiilor remise de UAT-uri la M.D.R.A.P, acesta a transmis un număr de 17 contracte în sumă totală de 2.494.982 lei, încheiate în vederea semnării, după cum urmează:

 1. Comuna Bârsău – ,, Modernizare străzi de interes local în comuna Bârsău, judeţul Satu Mare” –

                                    suma alocată 650.000,00 lei;

 1. Comuna Călineşti Oaş – ,, Modernizare străzi de interes local în comuna Călineşti Oaş, judeţul

                                              Satu Mare” – suma alocată  34.000,00 lei;

 1. Comuna Cehal – „Modernizare drumuri în comuna Cehal, judeţul Satu Mare” – suma alocată

                                  130.000,00 lei;

 1. Comuna Micula – „Modernizare străzi în comuna Micula” – suma alocată 130.000,00 lei;
 2. Comuna Odoreu – „Reabilitare și modernizare clădire Gradiniță cu Program Săptămânal

                               Odoreu” – suma alocată 35.000,00 lei;

 1. Comuna Sanislau – „Modernizare uliţe în comuna Sanislău, judeţul Satu Mare” – suma alocată

                                44.302,00 lei;

 1. Comuna Socond – „Modernizare ulite interioare, pietruire şi asfaltare, in comuna Socond, judeţul

                              Satu Mare” – suma alocată 130.000,00 lei;

 1. Comuna Căpleni – „Pod peste râul Crasna în comuna Căpleni și modernizare D.E. 530” – suma

                               alocată  78.000,00 lei;

 1. Comuna Căuaș– ,, Modernizare drum comunal DC 51 Tiream – Ghenci (Limita teritoriu

                             comuna Tiream-Cauas-cimitir Ghenci) Km 3+000-km6+000,00”- suma

alocată 630.000,00 lei;

 1. Comuna  Dorolț – „Modernizare drumuri în comuna Dorolţ, judeţul Satu Mare” – suma alocată

                              15.000,00 lei;

 1. Comuna Socond – „Alimentare cu apa in localitatea Soconzel aparţinând comunei Socond,

                              judeţul Satu Mare” – suma alocată  130.000,00 lei;

 1. Comuna Tiream – „Modernizare drum comunal DC51 Tiream Ghenci DJ 108M-limita Comunei

                              Tiream km 0+000-km 3+000”- suma alocată  130.000,00 lei;

 1. Oraşul Negreşti Oaş – „Modernizarea străzilor: Pădurii,Vâltori(tronson Vrăticel Grajduri),

                                        Popești 1(tronson Valea Cerbului-Zorilor) din Negrești Oaș” din cadrul

subprogramului „Regenerare urbana a municipiilor si orașelor” – suma

                                        alocată 62.620,00 lei;

 1. Oraşul Negreşti Oaş – „Modernizarea străzilor: Livezilor (tronson Valea Cerbului-capăt), Tudor

                                     Vladimirescu 2 (tronson Victoriei-Borcutului-Gozureni),Borcutului

1(tronson Tudor Vladimirescu-Luna) din Negrești Oaș” – suma alocată

66.340,00 lei;

 1. Oraşul Negreşti Oaş – „Modernizare străzi de interes local cartier Tur,oraș Negresti Oaș” – suma

                                    alocată 34.720,00 lei;

 1. Comuna Andrid – „Canalizare şi staţie de epurare în localitatea Andrid” – suma alocată 65.000,00

                             lei;

 1. Comuna Bogdand – ,, Reabilitare străzi de interes local în comuna Bogdand, județul Satu-Mare”-

                                suma alocată 130.000,00 lei;

Programul Naţional de Dezvoltare Locală este aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr.28/2013, fiind coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi cuprinde următoarele subprograme:

– Subprogramul “ Modernizarea satului românesc”

– Subprogramul “ Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”

– Subprogramul “Infrastructură la nivel judeţean”

Domeniile specifice care pot fi finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală sunt:

a)  realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei;

b) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate;

c) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

d) extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităţilor sanitare;

e) construire/modernizare/reabilitare a drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor;

f) realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podeţe sau punţi pietonale;

g) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre;

h) realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi;

i) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a pieţelor publice, comerciale, târguri, oboare, după caz;

j) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive;

k)realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora;

l) construcția/extinderea/reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltată de autoritățile publice locale ca instrument de punere în valoare a potențialului turistic local pentru obiectivele de investiții aflate în proprietatea publică  sau privată a unităților administrativ teritoriale sau în administrarea acestora.

DSC_0647 DSC_0638 DSC_0620 DSC_0655

gradi1