gradi1

Comunicat de presă – Convocare Şedinţă Consiliu Judeţean

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Dispoziţiei nr. 309/21.11.2014 a preşedintelui se convoacă Consiliul Judeţean Satu Mare în şedinţă ordinară, în data de 28.11.2014, ora 14,00, în sala mică de şedinţe. Ordinea de zi poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Satu Mare şi pe site-ul instituţiei.
Preşedinte
Ștef Mihai Adrian

gradi1