gradi1

Predare de amplasament pentru modernizarea DJ 191 Tasnad-Marghita

DSC_0006Miercuri, 2 iulie 2014 cu începere de la ora 14:00 în orașul Tășnad a fost predat amplasamentul pentru modernizare D.J. 191 Marghita – Tășnad, între km 41 + 751 si km 69 + 014,85, în lungime de L =27+ 264 km în județele Bihor și Satu Mare.
Beneficiarii acestui proiect sunt: Judeţul Bihor, Judeţul Satu Mare, oraşul Tăşnad şi municipiul Marghita fiind încheiat un acord de parteneriat între cele 4 unităţi administrative teritoriale. Valoarea estimată iniţială a contractului este in valoare de 66.200.927,30 lei fără TVA, valoarea totală finală fiind de 49.956.390,5 lei fără TVA.
Procedura de achiziție publică s-a facut prin licitație deschisă având ca și criteriu de atribuire prețul cel mai scăzut.
Operatorului economic căruia i-a fost atribuit contractul este S.C. Selina S.R.L.
Finanțarea este asigurată de Programul Operațional Regional 2007-2013 ( POR) Axa de intervenție 2, Domeniul de intervenție 2.1, cod SMIS 3437 Fondul European de Dezvoltare Regională – unul din fondurile structurale ale Uniunii Europene, din bugetul de stat și o contribuție din bugetul local.
Județul Satu Mare și Consiliul Județean a abrobat în ședință, Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 37/2013 de a cofinanţa din bugetul Judeţului Satu Mare pentru acest obiectiv de investiţie un procent de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile aferent sectorului de drum aflat în domeniul
public şi administrarea Consiliului Judeţean Satu Mare (326.182,86 lei fără TVA din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului). T.V.A.-ul aferent cheltuielilor eligibile se rambursează de A.M. P.O.R. și cheltuieli neeligibile în cuantum de 33.373,76 lei fără TVA aferente sectorului de drum
aflat în domeniul public şi administrarea Consiliului Judeţean Satu Mare. T.V.A.-ul aferent cheltuielilor neeligibile se suportă de U.A.T.
Valoarea maximă a contribuţiei Consiliului Judeţean Satu Mare este de 365.910,17 lei, iar a orasului Tasnad este in valoare de 175.733,14 lei.
Repartiția între beneficiari a lungimii totale de 27,264km, pe tronsoanele de drum pe U.A.T.-uri este următoarea:
-km 41+751-43+901, în lungime de 2,15km, municipiul Marghita
-km 43+901-59+960, în lungime de 16,059km, Judeţul Bihor
-km 59+960-66+800, în lungime de 6,84km, Judeţul Satu Mare
-km 66+800-69+014,85, în lungime de 2,215km, oraşul Tăşnad

DSC_0090

gradi1