gradi1

PCJ NR.2 – 9 MAI 2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizare DJ 108G Supuru de Sus (DN19) – Sechereşa – DJ 109N km 0+000-km 4+910(4+750)”

PH 2
PH 2
PH 2(3).doc
93.0 KiB
183 Downloads
Details...

gradi1