gradi1

„Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă din Transilvania de Nord – Etapa a II-a”

isuJudeţul Satu Mare, alături de judeţul Cluj, judeţul Bihor, judeţul Bistriţa-Năsăud, judeţul Maramureş şi judeţul Sălaj, au constituit „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord”, asociaţie cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică.
Această asociere are scopul de a pregăti şi promova la toate nivelurile, proiecte pentru dezvoltarea regională de interes comun, pentru cele şase judeţe asociate.
În trecut ADI Transilvania de Nord a derulat şi un alt proiect cu titlul „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă din Transilvania de Nord”, care s-a derulat în perioada iulie 2010 – 31 noiembrie 2012. Prin acest contract au fost achiziţionate 12 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mărită, 18 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate medie, 2 autospeciale de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic), 6 autospeciale pentru descarcerări grele, 21 de ambulanţe de prim ajutor (tip B) şi 3 ambulanţe de reanimare (Tip C).
Pe viitor asociaţia îşi propune să promoveze şi să realizeze proiecte pentru dezvoltare regională de interes comun şi să obţină finanţări necesare derulării acestora.

Contractul de finanţare pentru proiectul „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă din Transilvania de Nord – Etapa a II-a” a fost semnat în data de 7 iunie 2012, la sediul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Acest contract a fost semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord”, în calitate de beneficiar.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice de urgenţă la nivelul Regiunii Nord-Vest prin creşterea capacităţii de răspuns adecvat situaţiilor de urgenţă şi prin sporirea gradului de siguranţă şi sănătate a cetăţenilor.

Obiectivele specifice:
 Reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat de către unităţile Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă în scopul ridicării capacităţii de acţiune şi reacţie adecvată a centrelor judeţene pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea efectelor negative ale evenimentelor de urgenţă;
 Îmbunătăţirea nivelului tehnic şi de performanţă a serviciilor publice judeţene de urgenţă din Regiunea Nord-Vest prin achiziţionarea de echipamente specifice moderne, eficiente şi performante;
 Consolidarea capacităţii de colaborare şi conlucrare operaţională între centrele judeţene de urgenţă din cadrul Regiunii Nord-Vest precum şi a centrului regional/centrelor judeţene cu cele din judeţele limitrofe în perspectiva îmbunătăţirii siguranţei populaţiei, salvgardării vieţii, proprietăţii şi bunurilor.

Rezultate estimate:
– 12 de autospeciale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă:
 6 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă;
 6 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă;
– reducerea timpul mediu de răspuns al unităţilor mobile de intervenţie la locul accidentelor/ dezastrelor până la 16’ în zonele rurale şi 8’ în zonele urbane.

Grupul ţintă: populaţia arondată reţelei de baze operaţionale pentru situaţii de urgenţă de pe raza Regiunii Nord Vest.

Beneficiari direcţi:
• inspectorate judeţene pentru situaţii de urgenţă Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj;
• baza regională din Regiunea Nord Vest, care va fi localizată în Municipiul Cluj-Napoca;
• angajaţii şi voluntarii sistemului de asistenţă medicală şi tehnică de urgenţă prespitalicească şi intervenţie la incidente majore;
• contribuţia de 2% pentru fiecare Consiliu Judeţean este de 27.173,00 lei.

Valoarea totală a proiectului este de 10.108.356,00 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 7.988.862,00 lei.
Durata de implementare a proiectului a fost de 23 luni.

gradi1