gradi1

Cooperare instituţională interactivă. Istorie, tradiţii şi cultură fără frontiere

afis_A3MUZEUL JUDEŢEAN SATU MARE în parteneriat cu Universitatea de Stat „Universitatea Naţională Ujgorod”, Ucraina implemenentează în perioada 31.12.2013 – 31.08.2015 proiectul: „Interactive institutional cooperation. History, traditions and culture without borders” – „Cooperare instituţională interactivă. Istorie, tradiţii şi cultură fără frontiere” – HUSKROUA/1101/140, finanţat prin programul european ENPI – CBC 2007 – 2013.

Cofinanţare: Consiliul Judeţean Satu Mare
Guvernul României – MDRAP

Asociaţi: Uniunea Ucrainenilor din România – filiala Satu Mare
Muzeul Regional din Ivano-Frankivsk

Activităţile propuse în proiect au un rol deosebit de important în munca muzeistică, ele reprezentând în acelaşi timp continuarea şi aprofundarea activităţilor realizate în comun cu partenerii ucraineni, încă din anul 1992, devenite un exemplu al colaborării transfrontaliere, menite să promoveze valorile comune, istorice, culturale, turistice ale judeţului Satu Mare şi ale Transcarpatiei.
Muzeul Judeţean Satu Mare a fost prima instituţie care a deschis calea colaborării transfrontaliere cu regiunea Transcarpatia, în special datorită faptului că o parte importantă a vechiului comitat Satu Mare, deci şi a mărturiilor istorice, se află astăzi pe teritoriul Ucrainei.
Cunoaşterea comună, promovarea şi protejarea vestigiilor istorice, a obiceiurilor, tradiţiilor şi potenţialului turistic, sunt modalităţi de cooperare şi susţinere reciprocă atât între specialiştii din domeniu, dar mai ales între comunităţile mixte ce convieţuiesc de o parte şi alta a frontierei, şi care de-a lungul veacurilor au trăit împreună, o bună perioadă de timp fiindu-le însă interzisă cooperarea şi mai ales accesul la documentele istorice.
Activităţile proiectului sunt:
1. Diseminare şi vizibilitate.
– Colocvii informative în 3 localităţi din România: Certeze – localitate cu populație românească majoritară; Micula – localitate cu populaţie mixtă şi etnici ucraineni; Ruscova- localitate cu etnici ucraineni majoritari; şi 3 localităţi din Ucraina: Apşa, Slatina, Biserica Albă, localităţi unde etnicii români sunt majoritari. Scopul colocviilor este de popularizare a proiectului, precum şi a potenţialului cultural, turistic, economic al regiunii transfrontaliere Satu Mare – Transcarpatia.

2. Protejarea şi valorificarea moştenirii culturale comune în regiunea de graniţă.
2.A. Cercetări de teren. Digitizarea patrimoniului transfrontalier şi postarea pe pagina de internet a MJSM şi a Universităţii din Ujgorod.
2.B. Tipărirea a 6 Ghiduri cultural-istorice multilingve – inclusiv DVD-uri, pentru 3 localităţi din România – Certeze, Micula, Ruscova şi 3 localităţi din Ucraina – Apşa, Slatina, Biserica Albă.
2.C. Organizarea de concursuri pentru tineret, cu tema “Locul meu natal”, cea mai bună lucrare va fi publicată în Ghidul cultural – istoric al localităţii respective.
2.D. Organizarea de conferinţe şi seminarii pentru tineret cu tema “Implicarea tineretului în cunoaşterea şi promovarea valorilor transfrontaliere şi a cooperării internaţionale”, cu rolul de a informa şi educa tineretul în vederea cunoaşterii şi protejării valorilor istorice, culturale, etnografice, turistice ale regiunii transfrontaliere Satu Mare – Transcarpatia.

3. Identificarea istoriei comune din regiunea transfrontalieră.
3.A. Cercetări arhivistice la Arhivele de Stat din Transcarpatia, Beregovo.
3.B. Tipărirea cărţii “Episcopia Greco-Catolică de Munkacevo. Documente, vol. III.
3.C. Sesiunea internaţională “Relaţii româno-ucrainene. Istorie şi contemporaneitate” , ediţia a VI-a.
3.D. Publicarea volumului “Relaţii româno-ucrainene. Istorie şi contemporaneitate”, volumul VI .

4. Susţinerea creaţiei contemporane şi tradiţionale meşteşugăreşti. Încurajarea şi expunerea noilor creaţii.
Implicarea tinerei generaţii în cunoaşterea şi practicarea meşteşugurilor.
4.A. Cercetări de teren. Identificarea creatorilor tradiţionali şi contemporani din zona transfrontalieră Satu Mare – Transcarpatia.
4.B. “Târgul meşterilor şi creatorilor contemporani”, cu participare internaţională, meşteri din Romania, Ucraina, Ungaria, Slovacia.
4.C. “Parada costumelor tradiţionale şi contemporane” – “HUSKROUA-PARADE”, cu participare internaţională din Romania, Ucraina, Ungaria, Slovacia.
4.D. “CBC Party – Cultura care ne uneşte”-
dansuri, cântece, reţete culinare şi tradiţii comune din România, Ucraina, Ungaria, Slovacia.
4.E. Publicarea broşurii “Creaţia tradiţională – creaţia contemporană”, text multilingv.

5. Cercetarea şi protejarea patrimoniului imaterial transfrontalier. Obiceiuri tradiţionale şi contemporane.
5.A. Cercetări de teren.
5.B. Tipărirea cărţii şi Dvd-ului “Patrimoniu imaterial – Obiceiuri tradiţionale şi contemporane transfrontaliere” – vol.II.

6. Conferinţă internaţională în Ucraina – „Problems and perspectives of the transborder collaboration: experience of the Carpathian Euroregion”.
6.A. Publicare carte „“Problems and perspectives of the transborder collaboration: experience of the Carpathian Euroregion.
7. Workshop în Ucraina – “Istorie, tradiţii şi cultură fără frontiere. Cooperare instituţională interactivă”.
8. Expoziţie de fotografii “Împreună fără frontiere” (locul organizării: Satu Mare şi Ucraina – Muzeul din Ivano Frankivsk).
9. Achiziţii de echipamente RO: laptop – 2 buc; calculatoare – 2 buc; imprimante – 1 buc; aparate foto – 2 buc; cameră video – 1 buc; memorii externe PC – 5 buc; autoturism – 1 buc.

Manager proiect RO – Daniela Bălu
Asistent manager UA – Ivan Vovkanych.

gradi1