gradi1

Adrian Ștef: Acuzațiile Agenției Naționale de Integritate sunt nefondate

Agenția Națională de Integritate a transmis în cursul zilei de astăzi 21 martie un comunicat de presă în care sunt declarat incompatibil ca urmare a deținerii simultate de funcții și calități, însă acuzațiile sunt nefondate.
Acuzațiile Agenției Naționale de Integritate prezentate azi pe site-ul internet al instituției, referitoare la faptul că în perioada exercitării mandatului de Vicepreședinte al Consiliului Județean Satu Mare, aș fi deținut și funcția de administrator al S.C. ȘTEF & CO S.R.L. între 21 iunie 2008 și 21 aprilie 2009, sunt nefondate deoarece am renunțat la calitatea de administrator al S.C. ȘTEF & CO S.R.L. la data de 03.03.2008, anterior începerii mandatului, aspect certificat de Hotărârea AGA a S.C. ȘTEF & CO S.R.L. prin care a fost confirmată renunțarea la calitatea de administrator dar și de soluția dispusă în dosarul numărul 5208/296/2011 de pe rolul Judecătoriei Satu Mare prin care s-a dispus în baza „art. 278 ind.1 al.8 lit.a C.pr.pen. respingerea ca nefondată a plângerii formulate de petenta AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE , cu sediul în Bucureşti, B-dul Lascăr Catargiu, nr.15, sector 1 împotriva Rezoluţiei din data de 11.05.2011 a Procurorului General al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, dată în dosar nr.343/ll.2/2011 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea prin care s-a respins plângerea împotriva Rezoluţiei din data de 14.04.2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare dată în dosar nr.256/P/2011, prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de intimatul ŞTEF MIHAI ADRIAN, domiciliat în Satu Mare, str. B.P. Haşdeu, nr.13, jud. Satu Mare.” Precizez ca sesizarea ANI adresată Parchetului, din dosarul mai sus precizat, a avut același obiect și anume că, în perioada exercitării mandatului de Vicepreședinte al Consiliului Județean Satu Mare, aș fi deținut și funcția de administrator al S.C. ȘTEF & CO S.R.L. între 21 iunie 2008 și 21 aprilie 2009.
Cu privirela cea de-a doua acuzație formulată de ANI, legată de faptul ca în perioada exercitării mandatului de Președinte al Consiliului Județean Satu Mare, as fi deținut, simultan, atât funcția de președinte, cât și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul ȘTEF MIHAI ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, în perioada 18 iunie 2012 – 30 mai 2013, doresc să precizez urmatoarele:
Am derulat activități în calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul ȘTEF MIHAI ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, conform autorizaţiei F30/116/2007, doar în anul 2007.
În anul 2008 nu au existat activităţi derulate conform autorizaţiei mai sus precizate.
În anul 2009 am făcut demersuri şi am suspendat activitatea sa de PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – conform autorizaţiei F30/116/2007. Suspendarea a fost efectivă până în anul 2012 inclusiv.
Ulterior, în anul 2013, conform Rezoluției nr. 4498/30.05.2013 a ORC Satu Mare, s-a dispus radierea PFA Ștef Mihai Adrian conform autorizaţiei F30/116/2007. Aceste aspecte au fost certificate de către Direcţia Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, respectiv Administraţiei Județene a Finanțelor Publice Satu Mare printr-o adresă pe care am comunicat-o către ANI.
Simpla deţinere a unei autorizaţii, suspendate, în baza căreia nu am acţionat, nefiind îndeplinite de către mine sau de către terți acte sau fapte de comerţ în baza acesteia, nu poate constitui temei de drept pentru considerarea unui caz de incompatibilitate dintre funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte al Consiliului Judeţean şi calitatea de comerciant persoană fizică.
Pentru argumentele mai sus expuse voi contesta raportul emis de ANI în termenul legal de 15 zile de la comunicare.

Președinte Consiliul Județean Satu Mare
Mihai Adrian Ștef

gradi1