gradi1

A fost aprobată stema Judeţului Satu Mare

JSMStema judeţului Satu Mare a fost aprobată de către Guvernul României şi publicată în Monitorul Oficial nr. 196/20 martie 2014.
DESCRIERE:
Scut scartelat:
– În primul cartier (pe fond roşu) un cerb de argint;
– În cartierul secund (fond albastru): un măr de aur cu poame de aur;
– În al treilea cartier (fond albastru): spice de grâu de aur;
– În cartierul patru (fondul roşu): un strugure de argint cu o frunză de viţă de vie, de argint;
– Peste tot (în câmp auriu), un turn de cetate pe fond de culoare roşie, cu poartă de culoare neagră.

SEMNIFICAŢIE:
Figurile heraldice (mobilele) din cele patru cartiere ale scutului de bază transpun simbolic bogăţiile naturale ale judeţului şi ocupaţiile locuitorilor acestui judeţ.
-Cerbul de argint reprezintă cutezanţa, măreţia, îndrăzneala, este un element de acţiune.
-Pomul reprezintă rodul, împlinirea, mărul fiind considerat ca pom al vieţii. Coroana pătrată semnifică echilibru prin cele patru elemente: pământul, aerul, focul şi apa.
-Spicele reprezintă rodul, holda, bogăţia holdei, tradiţia, câmpiile întinse.
-Strugurele de argint este un element specific bogăţiei, reprezintă vinul, sacralitatea acestuia.

Fondul, roşu şi albastru are o încărcătură foarte puternică, focul sacru şi apa care purifică totul pe pământ.

-În câmpul auriu (simbol de înaltă preţuire) se află turnul, pe fond de culoare roşie, simbolizând rădăcinile istorice ale judeţului. Turnul ca element stilizat al unei cetăţi, reprezintă gradul cel mai înalt de nobleţe, cinstirea devenirii noastre în timp şi demonstrează continuitatea locuitorilor judeţului pe aceste teritorii aflate la întretăierea de hotare.

gradi1