gradi1

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL SATU MARE – Raport de activitate 2013

DSC_0067SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL SATU MARE şi-a prezentat astăzi raportul de activitate. Directorul SPASIMD, Ardelean Claudiu a prezentat atât obiectivele pe anul 2013 cât şi proiectele pe care le are în vedere pentru anul 2014.

Obiective propuse si realizate în anul 2013 :

S.P.A.S.I.M.D. a asigurat continuitatea în preluarea și eliminarea deșeurilor menajere de la toți operatorii de salubrizare din județul Satu Mare – realizat 100%;
Funcționarea instituției publice a fost asigurată prin finanțare integrală obținută din încasări ca urmare a serviciilor prestate – realizat 100%;
A fost preluată în cursul anului 2013 cantitatea totală de 76.192,75 tone deșeuri nepericuloase; iar pe anul 2012 s-au preluat cantitatea totală de 98.839,99 tone deșeuri nepericuloase.
Investiții majore realizate din venituri proprii în anul 2013
Obiectivele de investiții majore propuse și aprobate de CJSM au fost realizate integral, mai mult pe parcursul anului 2013 au fost propuse, aprobate și realizate altele noi.

1. Au fost finalizate și recepționate lucrările la “Conducta de refulare Depozit-Sătmărel”, având o lungime de peste 4 km, necesare pentru optimizarea epurării levigatului.
Au fost achiziționate din venituri proprii :
2. Excavator pe șenile, 22 tone ;
3. Autocamion Dumper, 26 tone ;
4. Cupă îngustă excavator ;
5. Studiu de fezabilitate privind sistemul de captare a gazului de pe celula nr.1 –realizat 100%;
6. Studiu de fezabilitate privind închiderea celulei nr.1 –realizat 100%;
7. A fost încheiat contractul de achiziție a unui sistem integrat de benzi la stația de sortare pentru optimizarea sortării; investiție care se va finaliza în cursul lunii februarie 2014.

Obiective pe anul 2014 :

1. Menținerea finanțării serviciului din venituri proprii;
2, Aparatură suplimentară la laboratorul de analize fizico-chimice, în vederea autorizării acestuia;
3, Proiectarea sistemului de colectare a gazului și execuția puțurilor de gaz;
4. Diminuarea cantităților de deșeuri nepericuloase eliminate prin depozitare;
5. Preluarea tuturor cantităților de deșeuri nepericuloase din județul Satu Mare, estimate la cca. 70.000 tone.
DSC_0067

gradi1