gradi1

Bilanţul Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş

DSC_0632Astăzi, 30.01.2014, Spitalul Orăşenesc Negreşti Oaş a prezentat bilanţul pe anul 2013. Structura Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş conform Ordinului MS nr.780/2010 :244 paturi pentru spitalizare continua;12 paturi pentru spitalizare de zi ; 4 paturi insotitori ;
Laborator analize medicale;Laborator radiologie si imagistica medicala; Bloc operator; Camera de garda; Ambulatoriu integrat, Spitalul are un numar de 13 sectii /comp., Ambulatoriul integrat are in structura cabinete medicale in 18 specialitati clinice.
Membrii comitetului director sunt următorii – Manager: ing.Mitruţ Diana, Director medical: Dr.Lupu Cristian, Director financiar contabil: Ec.Pap Dalma. MISIUNE – oferirea serviciilor medicale printr-un răspuns adecvat la nevoile pacientului, printr-o echitate şi alocare eficientă şi eficace a resurselor existente.
OBIECTIVE
-REDUCEREA COSTURILOR DIRECTE ;
-CREŞTEREA SATISFACŢIEI PACIENŢILOR ;
-CREŞTEREA GRADULUI DE DOTARE CU APARATURĂ ŞI
CONFORT ÎN SPITAL;
-ÎMBUNĂTĂŢIREA STĂRII CLĂDIRILOR
-ACCESAREA FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
-ACREDITAREA SPITALULUI

Activitatea medicală desfăşurată in 2013 din punct de vedere a spitalizării:
Externari din spitalizare continuă………………………….7.564 externari
din care :
-spitalizare continuă secţii acute …………………………….6.899 externari
-spitalizare continuă în secţie boli cronice ………………….482 externări
-spitalizare continuă în secţie paliative. ……………………..183 externări
Cazuri rezolvate în spitalizare de zi ………………………5.376 externari

STADIUL REALIZĂRII OBIECTIVELOR PROPUSE ÎN ANUL 2013:
– DIVERSIFICAREA SERVICIILOR MEDICALE SPITALICEŞTI PRIN DESCHIDEREA UNUI COMPARTIMENT DE CARDIOLOGIE ŞI UN COMPARTIMENT NEUROLOGIE-nerealizat
-MODERNIZAREA SPĂLĂTORIEI SPITALULUI – nerealizat
-MODERNIZAREA SECŢIEI DE CHIRURGIE GENERALĂ – realizat
-DOTAREA BLOCULUI OPERATOR CU APARATURĂ NECESARĂ PENTRU REZOLVAREA CAZURILOR DE URGENŢĂ MEDICO CHIRURGICALĂ- realizat parţial

OBIECTIVE PENTRU ANUL 2014
-MODERNIZAREA SPĂLĂTORIEI SPITALULUI
-CONTINUAREA MODERNIZĂRII SECŢIEI CHIRURGIE,
RESPECTIV COMPARTIMENTUL ORTOPEDIE ŞI UROLOGIE
-REAPARAŢII CAPITALE SECŢIA GINECOLOGIE
-CONTINUAREA DOTĂRII BLOCULUI OPERATOR CU APARATURĂ MEDICALĂ NECESARĂ
-REPARAŢII CAPITALE LA SARPANTA SPITALULUI NOU

gradi1