gradi1

Comunicat de presa

În data de 7 noiembrie 2013 a avut loc executarea silită a unor hotărâri judecătoreşti, constituind titluri executorii, privind predarea unor bunuri imobile constând în construcţii şi teren aferent situate în localitatea Bixad, strada Preventor (unde actualmente funcţionează Mănăstirea din Bixad) către Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică Baia Mare. Tot în 7 noiembrie printr-o încheiere, Judecătoria Negreşti Oaş a decis suspendarea provizorie a executării silite a tuturor formelor de executare silită pornite în dosarul execuţional numărul 1006/2012 până la soluţionarea cererii de suspendare a executării silite, cerere formulată de către Judeţul Satu Mare în dosarul numărul 1607/2013 a Judecătoriei Negreşti Oaş. Încheierea de admitere a suspendării provizorii este executorie nefiind supusă nici unei căi de atac.

gradi1