gradi1

Anunț privind obținerea autorizației de mediu privind lucrarea ” Racordarea rețelei de refulare a apelor epurate de la Depozitul Regional Doba la canalizarea existentă în Sătmărel”

Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor din județul Satu Mare, titular al proiectului ” Racordarea rețelei de refulare a apelor epurate de la Depozitul Regional Doba la canalizarea existentă în Sătmărel” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” Racordarea rețelei de refulare a apelor epurate de la Depozitul Regional Doba la canalizarea existentă în Sătmărel” propus a fi amplasat în municipiul Satu Mare și comuna Doba, județul Satu Mare.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

gradi1